Chovatelský řád

CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUB CZ – SPOLEK

Chovatelský řád byl rozhodnutím výboru RK CZ dočasně zneplatněn a stažen ze stránek klubu z důvodu neaktuálnosti jednotlivých postupů, nesrovnalostí s platným Zápisním řádem ČMKU a souvisejícími směrnicemi i novelou zákona na Ochranu zvířat proti týrání. Novela Chovatelského řádu RK CZ bude vypracována po schválení připravované aktualizované verze Zápisního řádu ČMKU a předložena členské schůzi ke schválení v nejbližším termínu. Více  ke zdůvodnění zde.

V mezidobí jsou pro chovatele závazné informace o chovných podmínkách, postupech při uchovnění, žádosti o krytí, hlášení vrhů, přihláškách k zápisu štěňat a další dle instrukcí na stránkách RK CZ v sekci „CHOV“. Současně jsou chovatelé povinní znát a dodržovat aktuálně platný Zápisní řád ČMKU a související směrnice, normativy ČMKJ a Zákon na ochranu zvířat protí týrání. 

Odkazy naleznete zde:

Řády a směrnice ČMKU

Směrnice ČMKU o inseminaci ze dne 10.12.2020

Vybrané chovatelské situace a návody ČMKJ

Zákon na ochranu zvířat proti týrání

Stanovené podmínky chovu psů MZE