Klubové poplatky

UPOZORNĚNÍ! OD 1.1.2018 NELZE REALIZOVAT PŘEVOD PLATEB (např. platbu za zrušené zkoušky nelze převést na platbu za členský příspěvek apod.)  Platba bude v případě nároku vrácena plátci zpět na účet. O vrácení platby prosím zažádejte písemně ekonoma RK CZ na  e-mail ekonom@rkcz.cz

Retriever klub CZ – Spolek pro potřeby svých členů zřídil tyto bankovní účty vedené u Fio banky:

  • hlavní klubový korunový účet 2900706251/2010 (pro platby za zkoušky, chov, členské příspěvky apod.)
  • eurový účet 2400706255/2010 (pro zahraniční členy a účastníky klubových akcí)
  • librový účet 2000706256/2010 (pro zahraniční členy a účastníky klubových akcí).

Pro průhlednost účetnictví umožňujeme realizovat platby členů klubu bezhotovostně, přímým vkladem na účet RK-CZ nebo poštovní poukázkou typu A.
Vždy prosím poukazujte patřičné platby přímo na účty klubu, NIKOLIV NA ADRESU organizátora akce, poradce chovu, pořadatele zkoušek apod. a to VŽDY s uvedením správných VS, SS, zprávy pro příjemce a jména plátce, a to následujícím způsobem:

1. pro platby v Kč za zkoušky, chovatelské poplatky, členské příspěvky apod. 
č. účtu RK-CZ:    2900706251
kód banky:    2010
variabilní symbol:    Vaše členské číslo/ při platbě vstupního poplatku použijte 0000/nečlen klubu 0000
specifický symbol:    údaj náležející k důvodu platby (viz tabulka níže)
zpráva pro příjemce:    účel platby a Vaše jméno

Specifické symboly pro jednotlivé zkoušky jsou uváděny v propozicích konkrétních zkoušek (viz také tabulka níže).

2. pro platby za klubové výstavy (platby v Kč) 

Poplatek za klubovou/klubovou oblastní/speciální výstavu NEPOSÍLEJTE na účet Retriever klubu CZ, ale na účet uvedený v propozicích výstavy, na kterou se hlásíte.

Účty se u jednotlivých výstav liší. Více na webových stránkách www.vystava-retrieveru.cz nebo v propozicích výstavy.

3. Bankovní informace pro platby ze zahraničí –  v EUR: 
IBAN: CZ 2120 1000 0000 2400 7062 55
SWIFT (BIC): FIOBCZPPXXX
Název účtu příjemce: Retriever klub CZ – Spolek
Adresa příjemce: Nová 1268/10, 664 34 Kuřim
Název banky příjemce: Fio banka, a.s.
Adresa banky příjemce: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Bankovní výlohy: SHA

4. Bankovní informace pro platby ze zahraničí –  v GBP: 
IBAN: CZ 1220 1000 0000 2000 7062 56
SWIFT (BIC): FIOBCZPPXXX
Název účtu příjemce: Retriever klub CZ – Spolek
Adresa příjemce: Nová 1268/10, 664 34 Kuřim
Název banky příjemce: Fio banka, a.s.
Adresa banky příjemce: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Bankovní výlohy: OUR

Akce (zkoušky, členské platby, chov) pro rok 2020

č. účtu RK CZ2900706251
kód banky2010
variabilní symbolVaše členské číslo/ nečlen 0000
specifický symbolúdaj náležející k důvodu platby (níže)
zpráva pro příjemceúčel platby a Vaše jméno

Specifický symbol:

Členské příspěvky102021
Poradci chovu (uchovnění apod.)202020
Vystavení krycích listů302020
OVVR40 + datum OVVR 2021
Lovecké zkoušky a WT50 + datum zkoušky 2021
Poplatky za inzerci702020
Sponzoring80 + datum sponzorované akce a rok
Ostatní902020

Poznámka: Pro akce s identifikací 40, 50 a 80 prosíme dodržujte tvar data ve formátu DDMMYYYY (specifický symbol např. pro OVVR konané 6.8.2015 tedy správně vypadá 4006082015).

Klub disponuje pouze výše uvedenými účty. Platby na jakýkoli jiný účet způsobí vrácení Vámi poukazované částky (nebo dokonce připsání jinému majiteli účtu než RK-CZ) a nelze je tudíž zúčtovávat! Prosíme, neposílejte souhrnné platby pro více účelů v jedné částce. Bez dodržení uvedeného systému a také při jednorázovém uhrazení souhrnné částky, zahrnující více rozdílných plateb, nelze zajistit správné zařazení Vámi poukázaných plateb.

Výše poplatků

Členský příspěvek300,- Kč
Členský příspěvek zahraničního člena300,- Kč / 12,- €
Členský příspěvek – nový člen350,- Kč
Členský příspěvek – nový zahraniční člen350,- Kč / 14,- €
Členský příspěvek, uhrazený po 31.3. (pouze noví členové!)350,- Kč
Vystavení krycích listů150,- Kč/Expres 300,- Kč
Chovatelský poplatek – uchovnění100,- Kč
Klubové zkouškyčlen/nečlen
OVVR, ZV, WT500,-/700,- Kč
PZ, SZVP700,-/900,- Kč **)
LZ1000,-/1200,- Kč **)
ZPR, VZPR, SZR1500,-/1800,- Kč **)
MFTR, NFTR2500,-/2500,- Kč **)
Mezinárodní soutěž retrieverů1500,- Kč

 **) Na jednodenních loveckých zkouškách bude vybírán poplatek 100 Kč za střelce a 200 Kč za zvěř a honitbu, na ZPR a VZPR 100 Kč za střelce, 200 Kč každý den za honitbu a zvěř (celkem tedy 500,- Kč)