Top Retriever – pravidla

        SOUTĚŽ TOP RETRIEVER RK CZ 2023

Jako každý rok vyhlašujeme soutěž o nejúspěšnější psy a feny. Věnujte prosím pozornost tabulkám a bodovým ohodnocením. Předání cen vítězům se uskuteční (bude upřesněno). 

Nejpozději do 31.1.2024 zašlete: 

Vyplněnou Excel tabulku „TOP RETRIEVER“, kopie posudků, kartiček, tabulek, diplomů a kopii PP zasílejte pouze poštou na korespondenční adresu sekretáře klubu (TOP RETRIEVER RK CZ 2023, jméno sekretáře a adresa). Neposílejte nic digitálně.                                                                                                                                             

Tabulku stáhněte zde.  Excel tabulka Top Retriever 2023

Podklady se zakládají. Prosíme účastníky, aby výsledky posílali zkompletované co nejpřehledněji a v Excelové tabulce. V opačném případě mohou být vráceny. Rozhodující pro uzávěrku je datum podání na poště (poslední datum je 31.1.2024). 

Pravidla soutěže:   

– je vypsána pro všechna plemena retrieverů       

– počítají se výstavy a zkoušky z celého kalendářního roku 2023 v České republice i zahraničí

– do soutěže se mohou přihlásit pouze jedinci, kteří jsou členy (nebo čekatelé) RK CZ a úspěšně se zúčastnili minimálně jedné jakékoliv níže popsané    klubové akce RK CZ v dané kategorii 

pokud RK CZ v daném období nepořádal žádnou klubovou akci v kategorii 2 a 3, je možné do těchto kategorií přihlásit jedince, kteří se úspěšně       zúčastnili akce v České republice a/nebo zahraničí

– psi se mohou přihlásit do všech kategorií, pokud se úspěšně zúčastnili minimálně jedné klubové akce RK CZ v dané kategorii 

– práce a výstavy jsou rozděleny do 4 kategorií: 1) klubové zkoušky/ČMMJ zkoušky (studená zvěř), 2) working testy/dummy trialy (dummy), 3) field          trialy (teplá zvěř), 4) výstavy  

– vyhodnocení každé kategorie bude zahrnovat přehled zúčastněných psů a jejich bodová ohodnocení   

– titul Dual purpose je součástí soutěže a vyhlašuje se zvlášť   

 každá kategorie (kromě výstavní) nabídne přehled všech jedinců z plemene dohromady     

– kategorie 4 výstavy nabídne přehled po plemeni a z něj pak nejlepšího psa plemene a nejlepší fenu plemene     

– vítěz v kategorii 1-3 je pouze jeden pes a jedna fena, v kategorii 4 pak z každého plemene jeden pes a jedna fena 

– vítěz titulu Dual purpose je jeden pes a jedna fena z každého plemene  

Informace o kategoriích:

Kategorie 1 klubové zkoušky/ČMMJ zkoušky    

– do této kategorie se mohou přihlásit pouze jedinci, kteří se úspěšně zúčastnili minimálně jedné klubové zkoušky z loveckého výkonu pořádané pod        RK CZ, ostatní zkoušky mohou být z České republiky a/nebo zahraničí 

 při přihlašování do soutěže kategorií 1-3 se bude zadávat pouze jeden nejlepší výsledek z dané zkoušky (nikoliv součet). Pouze při umístění „vítěz        zkoušky“ se k umístění přidává příslušný počet bodů (např. KZVP I.c  + CACT + CCT = 65 + vítěz 10 = celkem 75b)          

– OVVR se mohou započítat pouze jednou za celý život psa/feny     

KLUBOVÉ LOVECKÉ ZKOUŠKY/CLUB COLD GAME HUNTING TESTS

vítěz zkoušky/winner

I.c + CACT+ CCT

I.c + CACT

I.c + res.CACT

I.cena

II.cena III.cena obstál/prospěl/   passed
OVVR

5

30
KZV 10 20 15 10
KPZ CACT/CCT 10 65 60 55 50 40  30
KLZ CACT/CCT 10 85 80 75 70 60 50
KZVP CACT/CCT 10 65 60 55 50 40 30
Vyšší zkoušky/Higher type of tests vítěz zkoušky/winner I.c + CACT + CCT I.c + CACT I.c + res.CACT I.cena II.cena III.cena
KZPR CACT/CCT 10 205 200 190 150 130 110
KVZPR CACT/CCT 10 215 210 200 160 140 120
KSZR CACT/CCT 10 225 220 210 170 150 130
MSR 10 225 220 210 170 150 130
ZKOUŠKY ČMMJ/COLD GAME TESTS ČMMJ I.cena II.cena III.cena
ZKOUŠKY VLOH RETR. A LOV.SLÍDIČŮ 10 10 8 5
PODZIMNÍ ZKOUŠKY RETR. A LOV.SLÍDIČŮ 10 40 30 20
LESNÍ ZKOUŠKY RETR.A LOV.SLÍDIČŮ 10 50 40 30
ZKOUŠKY Z VODNÍ PRÁCE RETR. A LOVECKÝCH SLÍDIČŮ 10 40 30 20
VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY RETR.A LOV.SLÍDIČŮ  10 100 90

 

80

 

BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY RETR. A LOV.SLÍDIČŮ 10 40 30 20

 

Kategorie 2 working testy/mock (dummy) trialy     

– do této kategorie se mohou přihlásit pouze jedinci, kteří se úspěšně zúčastnili minimálně jednoho working testu nebo mock trialu pořádaným pod RK CZ, ostatní testy/trialy mohou být z České republiky a nebo zahraničí  

pokud RK CZ v daném období nepořádal žádný working test/mock trial, je možné do této kategorie přihlásit jedince, kteří se úspěšně zúčastnili working testu/mock trialu v České republice a/nebo zahraničí

– při přihlašování do soutěže kategorií 1-3 se bude zadávat pouze jeden nejlepší výsledek z dané zkoušky (nikoliv součet), pouze při umístění „vítěz třídy“ se k umístění přidává příslušný počet bodů (např. WT-E výborný + volba rozhodčích + vítěz třídy = 35 + vítěz 10 = celkem 45b)    

WORKING TESTY/DUMMY TRIALY vítěz třídy/class winner  výborný/excellent s volbou rozhodčích/with judges choice

výborný/excellent

 

velmi dobrý/very good s volbou rozhodčích/with judges choice velmi dobrý/very good dobrý/good s volbou rozhodčích/with judges choice dobrý/good
WT BEGINNER-E 10 35 30  25 20 15 10 
WT NOVICE-L 10 65 60 55 50 45 40
WT INTERMEDIATE-M 20 130 120 120 110 110 100
WT OPEN-S 30 190 180 180 170 170 160
MOCK (DUMMY) TRIAL NOVICE 20 125 120 115 110 105 100
MOCK (DUMMY) TRIAL OPEN 30 190 180 180 170 170 160
IWT 100 (IWT vítěz/IWT winner) 250 250 220 220 200 200

 

Kategorie 3 field trialy  

– do této kategorie se mohou přihlásit pouze jedinci, kteří se úspěšně zúčastnili minimálně jednoho field trialu pořádaným pod RK CZ, ostatní trialy mohou být z České republiky a/nebo zahraničí 

– pokud RK CZ v daném období nepořádal žádný field trial, je možné do této kategorie přihlásit jedince, kteří se úspěšně zúčastnili field trialu v České republice a/nebo zahraničí

 při přihlašování do soutěže kategorií 1-3 se bude zadávat pouze jeden nejlepší výsledek z dané zkoušky (nikoliv součet), (např. MFTR- výborný +          res.CACIT/res.CACT= celkem 280b (ne výborný 260b + res.CACIT/res.CACT 280b)     

FIELD TRIALY 1.výborný/excellent CACIT/CACT 2.výborný/excellent res.CACIT/res.CACT výborný/excellent velmi dobrý/very good dobrý/good
MFTR CACIT/open 300 280 260 240 220
NFTR CACT/novice 270 250 230 210 190
European Championship (EC) CACIT 350 330 310 290 270

 

Kategorie 4 výstavy   

– do této kategorie se mohou přihlásit pouze jedinci, kteří se úspěšně zúčastnili minimálně jedné výstavy pořádané pod RK CZ, ostatní výstavy mohou    být z České republiky a/nebo zahraničí  

– při přihlašování do soutěže se bude zadávat pouze jeden nejlepší výsledek z dané výstavy (nikoliv součet V1 + CAC + BOB, atd., ale pouze BOB)

 zahraniční výstavy: CAC ze zemí, kde je udělován jeden CAC na všechny dospělé jedince daného pohlaví je hodnocen +10 body oproti hodnotám,      uvedeným v tabulce   

– na EV/SV ze zemí, kde se CAC zadává 1 na všechny dospělé jedince + 100 body oproti hodnotám uvedeným v tabulce – nutno doložit kopií                  podmínek udělování CAC v dané zemi    

VÝSTAVY/SHOWS oblastní/krajská/regional NV/national MVP/ klubová oblastní/international/club regional klubová/speciální/club/special EV,SV,CRUFTS/European, World,Crufts
V1 (bez čestné třídy) 15 40 60 70 300
V2 10 30 40 50 280
V3 5 20 30 40 270
V4 4 15 20 30 260
V 3 5 10 20 200
VD1 3 5 10 15
VD2 2 4 8 12
VD3 1 3 6 10
VD4 1 2 4 8
VD 1 2 5
Čestná třída – Vítěz třídy 10 30 50 60
Oblastní vítěz/krajský vítěz 25 85
Vítěz spec./klubové výstavy 110
Národní vítěz 80
CAJC 60 80 90 350
CAC  nebo CCh 60 80 90 350 (EV/SV)
CAC + CCh 85 95
CC

450 (Crufts)

 

RES.CAC 50 70 80 330
CACIB 100 400
RES.CACIB 90 380
BOB 110 130 150 500
BOS 90 110 130 450
BOJ a BOV 70 90 100 350
BOD 165 580
BIG1 60 140 160 570
BIG2 50 130 155 560
BIG3 45 120 150 550
BIG4 40 110 140 540
BIG5 35 100 135 530
BIS1 100 170 190 210 700
BIS2 80 160 180 200 650
BIS3 70 150 170 190 600
BIS JUNIOR 70

180 (MV)

120 (KOV)

150 650
BIS čestné/ honour/veterán/working 60

110 (MV)

90 (KOV)

130
RES. BIS JUNIOR 65

170 (MV)

110 (KOV)

140 600
Res. BIS čestné/ honour /veterán 55

100 (MV)

80 (KOV)

120

 

CAJC (Certificat d´Aptitude au Junior Championat) – čekatel na šampionát krásy juniorů. Titul může být udělen mladému psu a feně, kteří získali známku V1  

CAC (Certificat d´Aptitude au Championat) – čekatel na šampionát krásy. Označení se může v jednotlivých zemích lišit. Titul může být udělen psu a feně, kteří získali známku V1 v mezitřídě, třídách otevřené, pracovní a vítězů/šampionů nebo v zahraniční dle platného výstavního řádu dané země

CCh (Klubový titul RK CZ) – čekatel na klubového šampiona krásy RK CZ. Titul může být zadán jedinci, který získal 4x čekatelství CCh na  výstavách pořádanch klubem RK CZ  

CACIB (Certificat d´Aptitude au Championat International de Beauté) – čekatel na mezinárodní šampionát krásy. Titul může být udělen jedné feně a jednomu psu z plemene, kteří získali titul CAC  

BOB (Best of breed) – nejlepší z daného plemene  

BOS (Best of Opposite Sex)  – nejlepší z plemene opačného pohlaví  

BOD (Best of day) – vítěz dne, uděluje se pokud je výstava rozdělena do více dnů   

BIS (Best in show) – nejlepší pes celé výstavy   

BIG (Best in group) – vítěz FCI skupiny  

BOG (Best of group) – stejné jako BIG  

NV (Národní vítěz) – může získat pes i fena na národní výstavě, kteří dosáhli hodnocení V1 a CAC   

KV (Klubový vítěz) – uděluje se na některých klubových výstavách, v propozicích výstavy je uvedeno, zda se titul zadává nebo nikoliv  

VSV (Vítěz speciální výstavy) – zadává se nejlepšímu psu i feně plemene na speciální výstavě  

OV/KV (Krajský/Oblastní vítěz)  – zadává se nejlepšímu psu i feně, kteří získali V1, VT (vítěz třídy) na krajské nebo oblastní výstavě  

CC (Challenge certificate) – zadává se nejlepšímu psovi a feně plemene na výstavách typu „championship show“, organizované pod Kennel Club UK regulací – v soutěži Top retriever se týká výhradně výstavy Crufts  

Podmínky k nominaci na titul DUAL PURPOSE  

Započítává se maximálně pět nejlepších bodových ohodnocení. Z těchto celkem pěti nejlepších výsledků musí být minimálně:  

a) 1x ohodnocení z vyšší klubové zkoušky – KZPR, KVZPR, KSZR, MSR od II. ceny, WT/DT od třídy M od hodnocení velmi dobrý, (N)MFTR od hodnocení dobrý pořádané RK CZ  

a

b) 1x ohodnocení z klubové výstavy pořádané RK CZ se zadáváním CAC od hodnocení výborný

Poté se mohou započítávat jakékoliv vyšší zkoušky v ČR a/nebo zahraničí a to:  

KZPR, KVZPR, KSZR, MSR- od II. ceny                                                                                                                                                                         

WT/DT- od třídy M, od hodnocení velmi dobrý 

(N)MFTR- od hodnocení dobrý 

A také jakékoliv výstavy v ČR i zahraničí se zadáváním CAC od hodnocení výborný.  

Příklad: 1x nejlepší ohodnocení z klubové vyšší zkoušky pořádané RK CZ (podmínkou), 1x nejlepší ohodnocení z klubové výstavy se zadáváním CAC od hodnocení výborný pořádané RK CZ (podmínkou), zbývající 3 nejlepší ohodnocení mohou sestávat z výstav v ČR i zahraničí se zadáváním CAC od hodnocen výborný a vyšších zkoušek v ČR a zahraničí, nebo v kombinaci výstavy/zkoušky.

 

  COMPETITION TOP RETRIEVER RK CZ 2023

As every year, we announce a competition for the most successful male and female. The award ceremony will take place (will be further specified).   

Before 31.1.2024 please send by post:  

Completed Excel spreadsheet „TOP RETRIEVER“, a copy of the reports / cards / tables / diplomas and a copy of the Pedigree (both sides) to the following address (TOP RETRIEVER RK CZ 2023, name and address secretary). Do not send anything digitally.

Please, download the Excel spreadsheet here. Excel tabulka TOP RETRIEVER 2022

The  documents will be stored. We ask participants to send the papers and Excel spreadsheet completed. Otherwise, they may be returned. For the deadline the date of submission at the post office is decisive (the last date is 31.1.2024). 

Competition rules: 

– is listed for all retriever breeds 

– exhibitions and exams from the entire calendar year 2023 are counted, achieved in the Czech republic and abroad

– only handlers who are members (or waiting members) of RK CZ and have successfully participated in at least one of the RK CZ club events described below in the given category can enter the competition  

only if RK CZ did not organize any club event in category 2 and 3, handlers can still apply for these categories and use results achieved in the Czech republic and/or abroad

– dogs can enter all categories if meeting the rule of having successfully participated in at least one of the RK CZ club events in the given category

– work and show are divided into 4 categories:

1) club tests / ČMMJ tests (cold game), 2) working tests / dummy trials (dummy), 3) field trials (warm game), 4) shows 

– title Dual purpose is announced separately 

 evaluation of each category will include an overview of the participating dogs and their scores 

– each category (except show) will show an overview of all retriever breeds together 

– category 4 show – will show an overview of each breed with the best male and female 

– winner in category 1-3 is only one male and female, the winner in category 4 is one male and female from each breed 

– dual purpose winner is one male and female from each breed 

Category information: 

Category 1 club cold game tests/cold game tests ČMMJ 

– only handlers who have successfully participated in at least one of the cold game test organized by RK CZ can apply for this category, the rest of tests can be achieved in the Czech republic and/or abroad

– when entering the competition in categories 1-3, only one best result from each test will be counted (not the sum). Only when being „winner“ the extra points are added (e.g. KZVP I.c + CACT + CCT = 65 + winner 10 = total 75b) 

 OVVR can be counted only once in a lifetime

Category 2 working tests/mock (dummy) trials 

– only handlers who have successfully participated in at least one of the working test or dummy trial organized by RK CZ can apply for this category, the rest of tests/trials can be achieved in the Czech republic and/or abroad 

only if RK CZ did not organize any working test or mock trial, handlers can still apply for this category and use tests/trials results achieved in the Czech republic and/or abroad

– when entering the competition in categories 1-3, only one best result from each working test/dummy trial will be counted (not the sum), only when being „class winner“ the extra points are added (e.g. WT-E excellent + choice judges + class winner = 35 + winner 10 = total 45b) 

Category 3 field trials  

only handlers who have successfully participated in at least one of the field trial organized by RK CZ can apply for this category, the rest of trials can be achieved in the Czech republic and/or abroad 

only if RK CZ did not organize any field trial, handlers can still apply for this category and use trial results achieved in the Czech republic and/or abroad

when entering the competition in categories 1-3, only one best result from each field trial will be entered (not the sum), (e.g. open trial- excellent + res.CACIT / res.CACT = total 280b (not excellent 260b + res.CACIT/res.CACT 280b)  

Category 4 shows 

only handlers who have successfully participated in at least one of the show organized by RK CZ can apply for this category, the rest of shows can be achieved in the Czech republic and/or abroad

 when entering the competition in category 4, only one best result from each show will be counted (not the sum of V1 + CAC + BOB, etc., but only BOB) 

– foreign shows: CAC from countries where one CAC is awarded to all adults of one gender counts + 10 points compared to the values given in the table  

– on European and World show in countries where one CAC is awarded to all adults counts + 100 points compared to the values given in the table – it is necessary to provide a copy of the conditions for awarding CAC in that country 

DUAL PURPOSE RULES 

Maximum best five scores are counted. Out of these five best results, there must be at least:  

a) 1x evaluation from the club higher working/hunting event organized by RK CZ  – KZPR, KVZPR, KSZR, MSR- from rating II.price, WT/DT- from class M, from rating very good, (N)MFTR- from rating good 

and

b) 1x evaluation from the CAC club show organized by RK CZ with rating excellent 

After that only higher working/hunting events in CZ and/or abroad, count towards the title:

KZPR, KVZPR, KSZR, MSR- from rating II.price

WT/DT- from class M, from rating very good

(N)MFTR- from rating good 

And further CAC shows in CZ and abroad with rating excellent.                                 

Example of best five scores: 1x best evaluation from working/hunting event organized by RK CZ (mandatory), 1x best evaluation from the CAC club show organized by RK CZ (mandatory), the remaining 3 best scores may consist of any CAC shows with rating excellent or any higher working/hunting events in CZ and abroad or a combination of both.