Top Retriever – pravidla

SOUTĚŽ TOP RETRIEVER RK CZ 2022

Jako každý rok vyhlašujeme soutěž o nejúspěšnější psy a feny. Věnujte prosím pozornost novým tabulkám a bodovým ohodnocením. Předání cen vítězům se uskuteční 2.4.2023 ve Zbraslavi u Brna na Oblastní klubové výstavě. 

Nejpozději do 31.1.2023 zašlete: 

Vyplněnou Excel tabulku „TOP RETRIEVER“, kopie posudků, kartiček, tabulek, diplomů a kopii PP na adresu prezidenta klubu (TOP RETRIEVER RK CZ 2022, Veronika  Majerová, Skalička 2, 666 03 Skalička).                                                                                                                                                  

Tabulku stáhněte zde.  Excel tabulka TOP RETRIEVER 2021

Podklady se zakládají. Prosíme účastníky, aby výsledky posílali zkompletované co nejpřehledněji a v Excelové tabulce. V opačném případě mohou být vráceny. Rozhodující pro uzávěrku je datum podání na poště (poslední datum je 31.1.2023). 

Pravidla soutěže:   

– je vypsána pro všechna plemena retrieverů       

– počítají se výstavy a zkoušky z celého kalendářního roku 2022 v České republice i zahraničí

– do soutěže se mohou přihlásit pouze jedinci, kteří jsou členy (nebo čekatelé) RK CZ a úspěšně se zúčastnili minimálně jedné jakékoliv níže popsané    klubové akce RK CZ v dané kategorii 

– psi se mohou přihlásit do všech kategorií, pokud se úspěšně zúčastnili minimálně jedné klubové akce RK CZ v dané kategorii 

– práce a výstavy jsou rozděleny do 4 kategorií: 1) klubové zkoušky/ČMMJ zkoušky (studená zvěř), 2) working testy/dummy trialy (dummy), 3) field          trialy (teplá zvěř), 4) výstavy  

– vyhodnocení každé kategorie bude zahrnovat přehled zúčastněných psů a jejich bodová ohodnocení   

– titul Dual purpose je součástí soutěže a vyhlašuje se zvlášť   

 každá kategorie (kromě výstavní) nabídne přehled všech jedinců z plemene dohromady     

– kategorie 4 výstavy nabídne přehled po plemeni a z něj pak nejlepšího psa plemene a nejlepší fenu plemene     

– vítěz v kategorii 1-3 je pouze jeden pes a jedna fena, v kategorii 4 pak z každého plemene jeden pes a jedna fena 

– vítěz titulu Dual purpose je jeden pes a jedna fena z každého plemene  

Informace o kategoriích:

Kategorie 1 klubové zkoušky/ČMMJ zkoušky    

– do této kategorie se mohou přihlásit pouze jedinci, kteří se úspěšně zúčastnili minimálně jedné klubové zkoušky z loveckého výkonu pořádané pod        RK CZ , ostatní zkoušky mohou být z České republiky nebo zahraničí 

 při přihlašování do soutěže kategorií 1-3 se bude zadávat pouze jeden nejlepší výsledek z dané zkoušky (nikoliv součet). Pouze při umístění „vítěz        zkoušky“ se k umístění přidává příslušný počet bodů (např. KZVP I.c  + CACT + CCT = 65 + vítěz 10 = celkem 75b)          

 – OVVR se mohou započítat pouze jednou za celý život psa/feny     

KLUBOVÉ ZKOUŠKY/CLUB COLD GAME TESTS

vítěz zkoušky/winner

I.c + CACT+ CCT

I.c + CACT

I.c + res.CACT

I.cena

II.cena

III.cena

obstál/prospěl/   passed

OVVR

5

30

KZV

10

20

15

10

KPZ CACT/CCT

10

65

60

55

50

40 

30

KLZ CACT/CCT

10

85

80

75

70

60

50

KZVP CACT/CCT

10

65

60

55

50

40

30

Vyšší zkoušky/Higher type of tests

vítěz zkoušky/winner

I.c + CACT + CCT

I.c + CACT

I.c + res.CACT

I.cena

II.cena

III.cena

KZPR CACT/CCT

10

205

200

190

150

130

110

KVZPR CACT/CCT

10

215

210

200

160

140

120

KSZR CACT/CCT

10

225

220

210

170

150

130

MSR

10

225

220

210

170

150

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZKOUŠKY ČMMJ/COLD GAME TESTS ČMMJ

 

 

 

 

I.cena

II.cena

III.cena

 

ZKOUŠKY VLOH RETR. A LOV.SLÍDIČŮ

10

10

8

5

PODZIMNÍ ZKOUŠKY RETR. A LOV.SLÍDIČŮ

10

40

30

20

LESNÍ ZKOUŠKY RETR.A LOV.SLÍDIČŮ

10

50

40

30

ZKOUŠKY Z VODNÍ PRÁCE RETR. A LOVECKÝCH SLÍDIČŮ

10

40

30

20

VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY RETR.A LOV.SLÍDIČŮ 

 10

100

90

 

80

 

BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY RETR. A LOV.SLÍDIČŮ

10

40

30

20

  

Kategorie 2 working testy/dummy trialy     

– do této kategorie se mohou přihlásit pouze jedinci, kteří se úspěšně zúčastnili minimálně jednoho working testu nebo dummy trialu pořádaným pod RK CZ, ostatní testy/trialy mohou být z České republiky a nebo zahraničí  

– při přihlašování do soutěže kategorií 1-3 se bude zadávat pouze jeden nejlepší výsledek z dané zkoušky (nikoliv součet), pouze při umístění „vítěz třídy“ se k umístění přidává příslušný počet bodů (např. WT-E výborný + volba rozhodčích + vítěz třídy = 35 + vítěz 10 = celkem 45b)    

WORKING TESTY/DUMMY TRIALY

vítěz třídy/class winner

 výborný/excellent s volbou rozhodčích/with judges choice

výborný/excellent

 

velmi dobrý/very good s volbou rozhodčích/with judges choice

velmi dobrý/very good

dobrý/good s volbou rozhodčích/with judges choice

dobrý/good

WT BEGINNER-E

10

35

30 

25

20

15

10 

WT NOVICE-L

10

65

60

55

50

45

40

WT INTERMEDIATE-M

20

130

120

120

110

110

100

WT OPEN-S

30

190

180

180

170

170

160

MOCK (DUMMY) TRIAL NOVICE

20

125

120

115

110

105

100

MOCK (DUMMY) TRIAL OPEN

30

190

180

180

170

170

160

IWT

100 (IWT vítěz/IWT winner)

250

250

220

220

200

200

  

Kategorie 3 field trialy  

– do této kategorie se mohou přihlásit pouze jedinci, kteří se úspěšně zúčastnili minimálně jednoho field trialu pořádaným pod RK CZ, ostatní trialy mohou být z České republiky nebo zahraničí   

 při přihlašování do soutěže kategorií 1-3 se bude zadávat pouze jeden nejlepší výsledek z dané zkoušky (nikoliv součet), (např. MFTR- výborný +          res.CACIT/res.CACT= celkem 280b (ne výborný 260b + res.CACIT/res.CACT 280b)     

FIELD TRIALY

1.výborný/excellent CACIT/CACT

2.výborný/excellent res.CACIT/res.CACT

výborný/excellent

velmi dobrý/very good

dobrý/good

MFTR CACIT/open

300

280

260

240

220

NFTR CACT/novice

270

250

230

210

190

European Championship (EC) CACIT

350

330

310

290

270

 

Kategorie 4 výstavy   

– do této kategorie se mohou přihlásit pouze jedinci, kteří se úspěšně zúčastnili minimálně jedné výstavy pořádané pod RK CZ, ostatní výstavy mohou    být z České republiky nebo zahraničí  

– při přihlašování do soutěže se bude zadávat pouze jeden nejlepší výsledek z dané výstavy (nikoliv součet V1 + CAC + BOB, atd., ale pouze BOB)

 zahraniční výstavy: CAC ze zemí, kde je udělován jeden CAC na všechny dospělé jedince daného pohlaví je hodnocen +10 body oproti hodnotám,      uvedeným v tabulce   

– na EV/SV ze zemí, kde se CAC zadává 1 na všechny dospělé jedince + 100 body oproti hodnotám uvedeným v tabulce – nutno doložit kopií                  podmínek udělování CAC v dané zemi    

VÝSTAVY/SHOWS

oblastní/krajská/regional

NV/national

MVP/ klubová oblastní/international/club regional

klubová/speciální/club/special

EV,SV,CRUFTS/European, World,Crufts

V1 (bez čestné třídy)

15

40

60

70

300

V2

10

30

40

50

280

V3

5

20

30

40

270

V4

4

15

20

30

260

V

3

5

10

20

200

VD1

3

5

10

15

VD2

2

4

8

12

VD3

1

3

6

10

VD4

1

2

4

8

VD

1

2

5

Čestná třída – Vítěz třídy

10

30

50

60

Oblastní vítěz/krajský vítěz

25

85

Vítěz spec./klubové výstavy

110

Národní vítěz

80

CAJC

60

80

90

350

CAC  nebo CCh

60

80

90

350 (EV/SV)

CAC + CCh

85

95

CC

450 (Crufts)

 

RES.CAC

50

70

80

330

CACIB

100

400

RES.CACIB

90

380

BOB

110

130

150

500

BOS

90

110

130

450

BOJ a BOV

70

90

100

350

BOD

165

580

BIG1

60

140

160

570

BIG2

50

130

155

560

BIG3

45

120

150

550

BIG4

40

110

140

540

BIG5

35

100

135

530

BIS1

100

170

190

210

700

BIS2

80

160

180

200

650

BIS3

70

150

170

190

600

BIS JUNIOR

70

180 (MV)

 120 (KOV)

150

650

BIS čestné/ honour/veterán

60

110 (MV)

90 (KOV)

130

RES. BIS JUNIOR

65

170 (MV)

110 (KOV)

140

600

Res. BIS čestné/ honour /veterán

55

100 (MV)

80 (KOV)

120

  

CAJC (Certificat d´Aptitude au Junior Championat) – čekatel na šampionát krásy juniorů. Titul může být udělen mladému psu a feně, kteří získali známku V1  

CAC (Certificat d´Aptitude au Championat) – čekatel na šampionát krásy. Označení se může v jednotlivých zemích lišit. Titul může být udělen psu a feně, kteří získali známku V1 v mezitřídě, třídách otevřené, pracovní a vítězů/šampionů nebo v zahraniční dle platného výstavního řádu dané země

CCh (Klubový titul RK CZ) – čekatel na klubového šampiona krásy RK CZ. Titul může být zadán jedinci, který získal 4x čekatelství CCh na  výstavách pořádanch klubem RK CZ  

CACIB (Certificat d´Aptitude au Championat International de Beauté) – čekatel na mezinárodní šampionát krásy. Titul může být udělen jedné feně a jednomu psu z plemene, kteří získali titul CAC  

BOB (Best of breed) – nejlepší z daného plemene  

BOS (Best of Opposite Sex)  – nejlepší z plemene opačného pohlaví  

BOD (Best of day) – vítěz dne, uděluje se pokud je výstava rozdělena do více dnů   

BIS (Best in show) – nejlepší pes celé výstavy   

BIG (Best in group) – vítěz FCI skupiny  

BOG (Best of group) – stejné jako BIG  

NV (Národní vítěz) – může získat pes i fena na národní výstavě, kteří dosáhli hodnocení V1 a CAC   

KV (Klubový vítěz) – uděluje se na některých klubových výstavách, v propozicích výstavy je uvedeno, zda se titul zadává nebo nikoliv  

VSV (Vítěz speciální výstavy) – zadává se nejlepšímu psu i feně plemene na speciální výstavě  

OV/KV (Krajský/Oblastní vítěz)  – zadává se nejlepšímu psu i feně, kteří získali V1, VT (vítěz třídy) na krajské nebo oblastní výstavě  

CC (Challenge certificate) – zadává se nejlepšímu psovi a feně plemene na výstavách typu „championship show“, organizované pod Kennel Club UK regulací – v soutěži Top retriever se týká výhradně výstavy Crufts  

Podmínky k nominaci na titul DUAL PURPOSE 

Započítává se nejlepších pět bodových ohodnocení. Z těchto pěti nejlepších výsledků musí být minimálně:  

a) 1x ohodnocení z klubové zkoušky pořádané RK CZ   

Započítávat se mohou pouze vyšší zkoušky a to:  

KZPR, KVZPR, KSZR, MSR- od II.ceny                                                                                                                                                                         

WT/DT- od třídy M, od hodnocení velmi dobrý 

N)MFTR- od hodnocení dobrý 

b) 1x ohodnocení z klubové výstavy pořádané RK CZ  

Započítávat se mohou pouze speciální výstavy a klubové výstavy se zadáváním CAC od hodnocení výborný.  

Příklad: 1x nejlepší ohodnocení z klubové zkoušky pořádané RK CZ (podmínkou), 1x nejlepší ohodnocení z klubové výstavy pořádané RK CZ

(podmínkou), zbývající 3 nejlepší ohodnocení mohou sestávat z výstav nebo zkoušek nebo v kombinaci výstavy/zkoušky.

  

  COMPETITION TOP RETRIEVER RK CZ 2022

As every year, we announce a competition for the most successful male and female. The award ceremony will take place on Sunday 2 April 2023 in Zbraslav near Brno at regional club retriever show.   

Before 31.1.2023 please send:  

Completed Excel spreadsheet „TOP RETRIEVER“, a copy of the reports / cards / tables / diplomas and a copy of the Pedigree (both sides) to the following address (TOP RETRIEVER RK CZ 2021, Veronika Majerová, Skalička 2, 666 03 Skalička).

Please, download the Excel spreadsheet here. Excel tabulka TOP RETRIEVER 2021

The documents will be stored. We ask participants to send the papers and Excel spreadsheet completed. Otherwise, they may be returned. For the deadline the date of submission at the post office is decisive (the last date is 31.1.2023). 

Competition rules: 

 – is listed for all retriever breeds 

 – exhibitions and exams from the entire calendar year 2022 are counted, achieved in the Czech republic and abroad

 – only handlers who are members (or waiting members) of RK CZ and have successfully participated in at least one of the RK CZ club events described below in the given category can enter the competition  

 – dogs can enter all categories if meeting the rule of having successfully participated in at least one of the RK CZ club events in the given category

– work and show are divided into 4 categories:

1) club tests / ČMMJ tests (cold game), 2) working tests / dummy trials (dummy), 3) field trials (warm game), 4) shows 

– title Dual purpose is announced separately 

 evaluation of each category will include an overview of the participating dogs and their scores 

– each category (except show) will show an overview of all retriever breeds together 

– category 4 show – will show an overview of each breed with the best male and female 

– winner in category 1-3 is only one male and female, the winner in category 4 is one male and female from each breed 

– dual purpose winner is one male and female from each breed 

Category information: 

Category 1 club cold game tests/cold game tests ČMMJ 

– only handlers who have successfully participated in at least one of the cold game test organized by RK CZ can apply for this category, the rest of tests can be achieved in the Czech republic or abroad

– when entering the competition in categories 1-3, only one best result from each test will be counted (not the sum). Only when being „winner“ the extra points are added (e.g. KZVP I.c + CACT + CCT = 65 + winner 10 = total 75b) 

 OVVR can be counted only once in a lifetime

Category 2 working tests/dummy trials 

– only handlers who have successfully participated in at least one of the working test or dummy trial organized by RK CZ can apply for this category, the rest of tests/trials can be achieved in the Czech republic or abroad 

– when entering the competition in categories 1-3, only one best result from each working test/dummy trial will be counted (not the sum), only when being „class winner“ the extra points are added (e.g. WT-E excellent + choice judges + class winner = 35 + winner 10 = total 45b) 

Category 3 field trials  

only handlers who have successfully participated in at least one of the field trial organized by RK CZ can apply for this category, the rest of trials can be achieved in the Czech republic or abroad 

when entering the competition in categories 1-3, only one best result from each field trial will be entered (not the sum), (e.g. open trial- excellent + res.CACIT / res.CACT = total 280b (not excellent 260b + res.CACIT/res.CACT 280b)  

Category 4 shows 

only handlers who have successfully participated in at least one of the show organized by RK CZ can apply for this category, the rest of shows can be achieved in the Czech republic or abroad

 when entering the competition in category 4, only one best result from each show will be counted (not the sum of V1 + CAC + BOB, etc., but only BOB) 

– foreign shows: CAC from countries where one CAC is awarded to all adults of one gender counts + 10 points compared to the values given in the table  

– on European and World show in countries where one CAC is awarded to all adults counts + 100 points compared to the values given in the table – it is necessary to provide a copy of the conditions for awarding CAC in that country 

DUAL PURPOSE RULES 

The best five scores are counted. Out of these five best results, there must be at least:  

a) 1x evaluation from the club working/hunting event organized by RK CZ 

Only higher type of events count towards the title: 

KZPR, KVZPR, KSZR, MSR- from rating II.price

WT/DT- from class M, from rating very good

(N)MFTR- from rating good 

b) 1x evaluation from the club show organized by RK CZ 

Only special shows and club shows with CAC award and from rating excellent count.                                                                              

Example of best five scores: 1x best evaluation from working/hunting event organized by RK CZ (mandatory), 1x best evaluation from show organized by RK CZ (mandatory), the remaining 3 best scores may consist of shows or working/hunting events or a combination of both.