Soutěž o nejlepšího psa/fenu Retriever klubu CZ – rok 2017

Soutěž o nejlepšího psa/fenu Retriever klubu CZ – rok 2017

Jako každý rok i letos vyhlašuje RK CZ soutěž o nejlepšího psa a fenu roku. Soutěž je vypsána pro každé plemeno zvlášť, vyhodnocen a vyhlášen bude pouze nejlepší pes a nejlepší fena v každém plemeni a z nich potom absolutní vítěz. Psi a feny registrovaní do soutěže musí být v majetku člena klubu. Počítají se výstavy a zkoušky z celého kalendářního roku 2016.

Kopie posudků/kartiček/tabulek + kopii průkazu spolu s vyplněnou tabulkou výpočtu bodů           ( bez koeficientu pro jednotlivá plemena!!!) původu zašlete nejpozději do 15. dubna 2018   na uvedenou adresu výhradně v listinné podobě. Prosíme účastníky, aby výsledky posílali zkompletované co nejpřehledněji. Rozhodující pro uzávěrku je datum podání na poště. Prosíme o zasílání v čitelné (strojové) formě.  Upozorňujeme, že na pořadí v závěrečných soutěžích výstav, stejně jako na vítězství ze zkoušek bude brán zřetel pouze, bude-li oficiálně potvrzeno zápisem v PP nebo doloženo potvrzením organizátora výstavy či zkoušek. Body získané na Světové nebo Evropské výstavě psů v daném roce se počítají jako MVP, ale násobí se koeficientem 3. Výstavy v zahraničí se násobí koeficientem 2. Titul CAC ČMKU je de facto duplicitní titul a žádné další body za něj nelze připočíst. Z jedné výstavy v jednom dni a od jednoho rozhodčího lze započítat pouze 1 titul CAC.

Při určování absolutního vítěze bude brána v úvahu početnost plemene a tedy obtížnost získání ocenění vzhledem ke konkurenci. Koeficient GR – 3; LR – 2,5; FCR – 2.

Vítězové budou kontaktováni do 1.5.2018 a ceny budou předány v rámci Klubové výstavy Retriever klubu v Chlumci nad Cidlinou 26.5.2018

.

Prosíme účastníky soutěže, aby počítali s eventuální účastí pro převzetí cen.

Vyplněné tabulky spolu s potřebnými kopiemi zasílejte na adresu:

Lenka Malíková, Pamětník 14, 503 51 Chlumec nad Cidlinou                                                                               

  V případě dotazů  tel. 603320262                                                                                    email: poradcechovu@rkcz.cz

 

1) Bodovací tabulka pro výstavy

ocenění

OV,Kraj.V

NV

MVP,EV,SV

Klub.V,Spec.V

V1

4

6

8

10

V2

3

5

7

9

V3

2

4

6

8

V4

1

3

5

7

CAJC

4

6

10

CAC

6

8

12

Res.CAC

4

6

8

CACIB

20

Res.CACIB

15

BOB

8

8

10

BOS

6

6

8

BOB Junior

4

5

6

BIG1

8

8

BIG2

7

7

BIG3

6

6

BIG4

5

5

BIG5

4

4

BIS1

20

25

25

BIS2

15

20

20

BIS3

10

15

15

BIS Junior

10

15

15

 

Oblastní/krajský vítěz – 7 bodů

Národní vítěz – 15 bodů

Klubový vítěz/vítěz speciální výstavy – 25 bodů

Evropský vítěz mladých – 20 bodů

Evropský vítěz – 25 bodů

BOB na Evropské výstavě – 20 bodů

Světový vítěz mladých – 25 bodů

Světový vítěz – 30 bodů

BOB na Světové výstavě – 30 bodů

 

 

 

2) Bodovací tabulka pro zkoušky

 

druh zkoušky

I.cena               OMS/klubové

II.cena               OMS/klubové

III.cena               OMS/klubové

Obstál (u WT)

Zkoušky vloh

3/4

2/3

1/2

OVVR

4

3

2

PZ

5/10

4/8

3/6

BZ

4/5

3/4

2/3

SVZP

5/10

4/8

3/6

LZ

6/12

5/10

4/8

ZPR

20

15

10

FTR,MFTR

30

20

10

VZPR

15/30

10/20

5/10

MSR

35

25

15

CACIT

15

Res.CACIT

12

CACT

10

Res.CACT

4

Vítěz zkoušek

4/8

 

výborný

velmi dobrý

dobrý

obstál

WT-E

5

4

3

2

WT-L

10

8

6

4

WT-M

15

12

10

8

WT-S

20

18

15

12

 

 

Working testy:

Vítěz třídy E – 5 bodů

Vítěz třídy L – 10 bodů

Vítěz třídy M – 12 bodů

Vítěz třídy S – 15 bodů

 

3) Canisterapeutické zkoušky  – 4 body

 

 

 

4) Bodovací tabulka pro záchranářské zkoušky

 

stupeň

druhy zkoušek

body při splnění limitu

vstupní

ZZZ

4

1.stupeň

RH-FE, RH – FLE, RH-TE, RH-LE, RH-WE,
ZZS 1, ZTV 1, ZZP 1, ZLP 1, ZVP 1

8

2.stupeň

RH-FA, RH-FLA, RH-TA, RH-LA, RH-WA,
ZZL, ZZS 2, ZTV 2, ZZP 2, ZLP 2, ZVP 2

12

3.stupeň

RH-FB, RH-FLB, RH-TB, RH-LB, RH-WB,
ZTV 3, ZZP 3, ZLP 3, ZVP 3,
ZTV/C, ZZP/C, ZVP/C, ZLP/C, ZPJ

15

vrcholové                 národní

Český pohár sutiny podle ZZP 3
Český pohár voda podle ZVP 3
Český pohár stopy podle ZZS 2
Český pohár plochy podle ZVT3
Český pohár laviny podle ZLP 3
Pohár prezidenta podle ZZP 3

18

vrcholové mezinárodní

Bohemia Cup sutiny podle RH-TB
Bohemia Cup voda podle RH-WB
Bohemia Cup stopy podle RH-FB
Memoriál Oldy Dvoroka plochy podle RH-FLB
Intercup Humanity sutiny podle RH-TB
Intercup Humanity voda podle RH-WB
Intercup Humanity stopy podle RH-FB
Intercup Humanity plochy podle RH-FLB

20

mistrovství

Mistrovství ČR podle ZPJ

25

 

 

Vítěz vrcholové národní soutěže – 10 bodů

Umístění na vrcholové národní soutěži (2. a 3. místo) – 7 bodů

Vítěz vrcholové mezinárodní soutěže – 15 bodů

Umístění na vrcholové mezinárodní soutěži (2. a 3. místo) – 12 bodů

Vítěz Mistrovství ČR – 30 bodů

Umístění na Mistrovství ČR (2. a 3. místo) – 18 bodů

Vítěz Mistrovství světa IRO – 50 bodů

Umístění na Mistrovství světa IRO (2. a 3. místo) – 30 bodů

Umístění na Mistrovství světa IRO (4. – 10.místo) – 15 bodů

CACT – 10 bodů

Publikováno: 7. 3. 2018
Poslední úprava: 1. 12. 2021 08:36:28