Během jednoho víkendu možnost získat 2x CAJC, 2x CAC a získáním dvou posudků splnit jednu z podmínek uchovnění!

kompletní info na adrese www.vystava-retrieveru.cz

Posuzují rozhodčí z Anglie a Portugalska. Parkování a vstup pro všechny ZDARMA.

POZOR TŘETÍ UZÁVĚRKA 22.8.2018!

Zadávané tituly v sobotu 8. 9. 2018 v jezdeckém areálu TJ Eliot v Brně – Žebětíně

CAJC, CAC, res CAC, Klubový vítěz, BOJ, BOV, BOS, BOB
Baby BIS, Puppy BIS, Junior BIS, Veteran BIS a BIS,
titul CC (čekatelství na klubového šampiona), ve třídách – mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů

ROZHODČÍ SOBOTA

Hlavní rozhodčí

Alena Čečrdlová

GR – psi Mrs. Janis Ward Laurenley UK LR – psi Mrs.Carol Reynolds (Carromer) UK FCR- psi i feny

 

Mrs. Tina Peixoto (Realcorte) PRT
GR – feny Mrs. Paula Edwards – Lovehayne UK LR –feny Mrs. Christine Bailiss (Tissalian) UK CBR, CCR, NSDTR, FCR puppy a dorost Mr. Luis Peixoto (Realcorte) PRT

 

Zadávané tituly v neděli 9. 9. 2018 v jezdeckém areálu TJ Eliot v Brně – Žebětíně

CAJC, CAC, res CAC, Vítěz Eliotu, BOJ, BOV, BOS, BOB
Baby BIS, Puppy BIS, Junior BIS, Veteran BIS a BIS,
titul CC (čekatelství na klubového šampiona), ve třídách – mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů

 

ROZHODČÍ NEDĚLĚ

Hlavní rozhodčí

Alena Čečrdlová

GR – psi Mrs. Paula Edwards – Lovehayne UK LR – psi Mrs. Christine Bailiss (Tissalian) UK FCR- psi i feny

 

Mr. Luis Peixoto (Realcorte) PRT
GR – feny Mrs. Janis Ward Laurenley UK LR –feny Mrs.Carol Reynolds (Carromer) UK CBR, CCR, NSDTR, FCR puppy a dorost Mrs. Tina Peixoto (Realcorte) PRT

UZÁVĚRKY A VÝSTAVNÍ POPLATKY

Uzávěrky přihlášek:

I. uzávěrka – 27.6.2018 II. uzávěrka – 18.7.2018 III. uzávěrka – 22.8.2018

Výstavní poplatky:

1. uzávěrka ZÁKLADNÍ CENA CENA PRO ČLENY RETRIEVER KLUBU*
27.6.2018 za 1 výstavu za obě výstavy za 1 výstavu za obě výstavy
 za prvního psa včetně katalogu 800 Kč 1500 Kč 700 Kč 1300 Kč
za dalšího psa bez katalogu 700 Kč 1300 Kč 600 Kč 1100 Kč
štěňata a dorost 350 Kč 600 Kč 300 Kč 500 Kč
veteráni a čestná 300 Kč 500 Kč 200 Kč 300 Kč
soutěže 350 Kč 600 Kč 250 Kč 400 Kč
2. uzávěrka ZÁKLADNÍ CENA CENA PRO ČLENY RETRIEVER KLUBU*
18.7.2018 za 1 výstavu za obě výstavy za 1 výstavu za obě výstavy
 za prvního psa včetně katalogu 900 Kč 1700 Kč 800 Kč 1500 Kč
za dalšího psa bez katalogu 800 Kč 1500 Kč 700 Kč 1300 Kč
štěňata a dorost 400 Kč 700 Kč 350 Kč 600 Kč
veteráni a čestná 350 Kč 600 Kč 250 Kč 400 Kč
soutěže 400 Kč 700 Kč 300 Kč 500 Kč
3. uzávěrka ZÁKLADNÍ CENA CENA PRO ČLENY RETRIEVER KLUBU*
22.8.2018 za 1 výstavu za obě výstavy za 1 výstavu za obě výstavy
 za prvního psa včetně katalogu 1000 Kč 1900 Kč 900 Kč 1700 Kč
za dalšího psa bez katalogu 900 Kč 1700 Kč 800 Kč 1500 Kč
štěňata a dorost 450 Kč 800 Kč 400 Kč 700 Kč
veteráni a čestná 400 Kč 700 Kč 300 Kč 500 Kč
soutěže 450 Kč 800 Kč 350 Kč 600 Kč

*Vystavovatel, který je členem Retreiver klubu CZ, a tudíž hradí nižší poplatek, musí přiložit k přihlášce členskou průkazku v pdf (lze stáhnout z osobního účtu člena Retriever klubu CZ – pokud nevíte jak na to, kontaktujte prosím matrikáře).

Pes ze třídy štěňat, dorostu, čestné a veteránů nemůže být považován za prvního psa.
Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v průkazu původu je shodné s první přihláškou. Každá další změna na další přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu.
Výstavní poplatky, které budou zaplaceny po 22.8.2018 nebo budou uhrazeny na místě, v den výstavy, budou zvýšeny o 200,-Kč za každého psa v ceně třetí uzávěrky

Psi musí být přihlášeni prostřednictvím přihlášky do termínu 3. uzávěrky a musí za ně být uhrazen výstavní poplatek (dle výše do termínu uzávěrky)

 

Vstupné na výstavu:  ZDARMA

Parkování: ZDARMA

PŘIHLÁŠKA

Přihlášení on-line na http://www.dogoffice.cz/( na Váš e-mail musí přijít potvrzovací zpráva, jinak přihláška neproběhla)

Klasické přihlášky k vyplnění a zaslání poštou, si prosím stáhněte ZDE – PŘIHLÁŠKA PRO ZASLÁNÍ POŠTOU
Vyplněné přihlášky s kopiemi průkazu, certifikátu a kopií dokladu o zaplacení zašlete DOPORUČNĚ (jinak nelze zaručit přijetí přihlášky) na adresu:
Ing. Tereza Kunčíková
Preslova 87
602 00 Brno
Přihlášky zaslané emailem nebudou přijaty! Přihlášku zaslanou e-mailem akceptujeme pouze po předchozí domluvě, ve výjimečných případech.
Přihlášky zaslané poštou nebudou přjaty pokud budou zaslané později než 20. 8. 2018 a přihlášky zaslané poštou, které nebudou obsahovat kopii dokladu o zaplacení nebudou přijaty!!!

Výstavní poplatek je nutno uhradit bankovním převodem nebo složenkou typu A

FIO BANKA, a.s.  číslo účtu 2801427847/2010
variabilní symbol: Vaše telefonní číslo – je nutné aby variabilní symbol na přihlášce a variabilní symbol použitý při platbě byly zadány stejně, aby bylo možno platby spárovat
zpráva pro příjemce: příjmení majitele psa

Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou nebo datum zadání přihlášky do dogoffice.cz.

Poplatek se vrací jen v případě, že přihláška byla odmítnuta. V případě, že se výstava nekoná z objektivních příčin (veterinární opatření, živelná pohroma apod.), budou poplatky využity k úhradě nákladů spojených s výstavou.
V případě stornování přihlášky vystavovatelem do termínu první uzávěrky stornopoplatek činí 100,- Kč. Po druhé uzávěrce již není storno přihlášky možné!
Přeřazení psa do jiné třídy na žádost vystavovatele do termínu třetí uzávěrky, popatek 100,- Kč. Po třetí uzávěrce již není přeřazování možné.

PO TŘETÍ UZÁVĚRCE A V DEN VÝSTAVY SE JIŽ NELZE PŘIHLÁSIT!!

Potvrzení přijetí na výstavu a vstupní listy budou zasílány pouze e-mailem.