Vyjádření KK a DK k události ze dne 22.6.2019 na Mezinárodní výstavě psů Intercanis Brno

Dle sdělení médií a podnětů od očitých svědků došlo dne 22.6.2019 k naprosto neomluvitelnému a neakceptovatelnému chování majitelky a chovatelky labradorských retrieverů, která nechala v červnovém dni psy v uzavřeném autě v areálu výstaviště. Ať byly pohnutky paní majitelky jakékoliv, důsledek je tragický a jedna z fen je po smrti.

Disciplinární komise RK CZ již v sobotu večer přijala řadu podnětů od veřejnosti a od Kontrolní Komise RK CZ k prošetření.

Osoba, která údajně způsobila tuto tragickou událost a na kterou byly podněty směrovány, není členem Retriever klubu CZ a ani vrhy její chovatelské stanice nejsou pod tímto klubem registrovány.

Žádný trest nevrátí nebohé feně život. Přesto Kontrolní a Disciplinární Komise RK CZ navrhnou společně výboru alespoň odpovídající interní opatření po té, co bude odpovědná osoba potvrzena pověřenými orgány, kterým byla celá věc předána.

Apelujeme tímto na členy klubu i veřejnost, aby odpovídajícím způsobem pečovali v těchto horkých dnech o své zvířecí svěřence, ať již s PP nebo bez PP.

Aby brali ohled na vysoké teploty vzduchu, ať jde o automobily nebo místa mimo ně a své čtyřnohé kamarády nevystavovali rizikům přehřátí s možnými tragickými následky.

Pokusíme se do budoucna navrhnout úpravy odpovídajících směrnic a řádů tak, aby se tato rizika alespoň snížila, ne-li eliminovala. Odpovědnost za péči a starost o své mazlíčky avšak nadále zůstává jen a pouze na majitelích.

Za Kontrolní komisi a Disciplinární komisi RK CZ, Ing. D. Götzová a R. Stegurová

Publikováno: 26. 6. 2019
Poslední úprava: 26. 6. 2019 19:01:04