Vyjádření viceprezidenta

Vážení členové Retriever Klubu CZ Spolek, dovolte abych Vás touto cestou obšírněji informovala o situaci ve vedení klubu v souvislosti s kauzou projednávanou na předsednictvu ČMKU dne 26.6.2019.

Paní Michaela Dočekalová, prezidentka klubu ke dni 20.6.2019 předala vedení a zastupovaní klubu do mých rukou, na dobu od 20.6.2019 do  31.12.2019 z osobních důvodů. Informace o zastupování prezidentky v plném rozsahu viceprezidentkou klubu je na klubových stránkách uvedená  v sekci výbor.

Tímto případem se zabývají jak Kontrolní komise, tak Disciplinární komise RK CZ. Kontrolní komise podala mimořádnou zprávu KK k dané věci, která byla přednesena a uložena k zápisu z výborové schůze ze dne 30.7.2019 ve Velké Bíteši a všichni členové klubu najdou zápis včetně příloh na úložišti pohodlne.info , stejně jako veškeré další zápisy z jednání klubu. Disciplinární komise požádala o vyjádření všechny zúčastněné strany a čeká na jejich vyjádření, dle kterých zvolí další postup, jak jí ukládají stanovy a disciplinární řád.

Děkujeme všem členům za trpělivost a respektování zákonem a stanovami stanovených lhůt k objektivnímu projednání a schválení a komunikaci závěrů v dané věci.

Bohužel ve srovnání s předchozími obdobími řešíme čím dál větší počet možných disciplinárních provinění, proto chceme apelovat na všechny členy, aby si pročetli práva a povinnosti členů Retriever Klub CZ Spolek ve Stanovách , Organizačním a Disciplinárním řádu a aby také věnovali pozornost souvisejícím normám (především Zápisní řád ČMKU, Výstavní řád ČMKU, Řád ochrany zvířat při chovu, Řád ochrany zvířete při veřejném vystoupení, Soutěžní řád ČMKJ). Každý má možnost podat oficiální podnět k výboru nebo disciplinární komisi, uzná-li tak za vhodné a správné. K tomu nedochází, zato k potenciálnímu porušování stanov poškozováním jména klubu na veřejných diskuzích ano.

Proto všechny vyzýváme k dodržování stanovami vyžadovaných postupů a dodržování členských povinností. Každou potenciální kauzou, kterou se orgány klubu musí zabývat, se prodlužují lhůty k řešení případů stávajících, protože počet lidí, který se dané věci může věnovat je daný a všichni se věnujeme snaze o řádné vedení svěřené agendy ve svém volném čase.

Do této agendy nespadají naštěstí jen nepříjemnosti, ale také zkoušky, výstavy a chovatelská agenda a tak mi dovolte, abych vám závěrem popřála hodně zdaru a úspěchů ve všech příjemných částech chovatelství a kynologie, ke které se naší organizací snažíme přispět a možnosti realizace pro vás podpořit či vybudovat.

O dalším vývoji vás budeme informovat a do té doby se těšíme na setkání na klubových i jiných kynologických akcích.

V Kelči dne 3.8.2019                                                        viceprezident RK CZ Bc.Soňa Sehnalíková   

Publikováno: 5. 8. 2019
Poslední úprava: 5. 8. 2019 21:50:20