Prohlášení prezidenta RK CZ

Vážení členové Retriever Klubu CZ, vážení přátelé,

dovolte abych Vás touto cestou informovala o svém stanovisku k současné situaci v klubu a zároveň ke kauze týkající se mojí osoby, projednávané na předsednictvu ČMKU dne 26.6.2019.

Ráda bych Vás seznámila s vysvětlením stávající situace, které jsem zasílala i na ČMKU.

Celá kauza, která vyústila v pozastavení poskytování chovatelského servisu mé osobě od ČMKU vznikla takto:

V roce 2017 jsem dovezla fenu LR Epicmagnagrecia´s Xtravaganza od p Debory Theresy Gattuso z Itálie. Uzavřely jsme smlouvu o jejím zapůjčení, ve které mě mimo jiné opravňuje fenu vystavovat a udělat s ní zdravotní vyšetření a zkoušky. Toto jsem učinila, fena absolvovala RTG kyčlí a loktů, zúčastnila se několika výstav, úspěšně složila zkoušky vloh OVVR. Fena splnila podmínky chovnosti v RK CZ.

O ČLP (číslo zápisu v české plemenné knize) jsem nežádala, jelikož fena nebyla v mém vlastnictví. Dle dohody s D.T. Gattusso jsem fenu nakryla mým psem Sreetlaw Yellow Camaro, v průběhu březosti, se D.T. Gatusso rozhodla mi fenu přenechat, proto jsme požádali v Itálii o vystavení exportního průkazu původu. O ČLP jsem žádala až současně s přihláškou k zápisu štěňat. Fena porodila vrh se 3 štěňaty, které jsem odchovala dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a v souladu s použitím zapůjčené feny z italského chovu do ČR. Z ČMKJ mi však nebyla vrácena přihláška k zápisu štěňat, a na můj dotaz ohledně této přihlášky mi bylo sděleno, že přihláška nebyla v pořádku a dále se jí bude zabývat rada plemenných knih. Při projednání radou plemenných knih, bylo doporučeno, abych dodala smlouvu o zapůjčení feny. Předsednictvo ČMKU mne tedy vyzvalo k dodání této smlouvy o zapůjčení feny, avšak zároveň mi oznámili, že rozhodli, že za nedodání této smlouvy mi bude pozastaveno zapisování štěňat po dobu jednoho roku. Ačkoliv jsem dodatečně doložila ČMKU smlouvu týkající se zapůjčení feny z Itálie do ČR, bylo mi ČMKU sděleno, že dodatečně doložená smlouva, neodpovídá původním podkladům doručeným plemenné knize – chybí zahraniční chovnost feny. Fena prošla veškerými i nadstandardními zdravotními vyšetřeními, splnila veškeré podmínky chovnosti pro RK CZ. Jedná se pouze o administrativní pochybení, kterým jsem neměla v úmyslu nic obcházet či zastírat.

Proti stanovisku ČMKU jsem se odvolala, nicméně mé odvolání bylo zamítnuto z důvodu, že chybí zahraniční chovnost feny. Vzhledem k tomu, že Itálie má jiný model pro zápis štěňat, než ČR – chovatel nakryje fenu a teprve po narození štěňat, přihlašuje štěňata. Chovnost se V Itálii do rodokmenu nepotvrzuje.

Chtěla bych sdělit, že ve výše uvedené situaci jsem se ocitla poprvé za dobu 25 let chovu.

Celá situace mě velice mrzí, nicméně, domnívám se, že toto moje administrativní pochybení je záměrně zveličeno, z důvodu mého působení ve funkci prezidenta Retriever klubu CZ.

Z tohoto důvodu jsem se rozhodla na funkci prezidenta RK CZ rezignovat k datu 20.9.2019.

Michaela Dočekalová

V Kuřimi, 20.9.2019

Publikováno: 20. 9. 2019
Poslední úprava: 1. 12. 2021 08:26:11