PF 2020 všem členům RK CZ

Všem členům RK CZ přeji jménem celého výboru do toho dalšího roku 2020.

Přeji do  Nového roku jen samé dobré skutky a úmysly, všem spoustu zdraví,hodně chovatelských úspěchů.

Ať je ten další rok 2020 plný dobrých zpráv,krásný a vydařený setkáváme se dál u klubových akcí

v přátelském duchu a pohodové náladě a s úsměvem.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na chodu klubu, přípravě zkoušek, výstav a dalších akcí, také všem sponzorům,kteří naše klubové akce podpořili.

Věřím že v dalším roce se nám bude dařit a společnými silami se dílo podaří.

jménem klubu  všem přeji „PF 2020“

Bc.S.Sehnalíková

Publikováno: 31. 12. 2019
Poslední úprava: 12. 1. 2020 16:53:42