Pes roku 2019

  

 

                                       Pes – fena roku 2019

                                      Chovatelská stanice roku 2019

 

 

Jako každý rok i letos vyhlašuje RK CZ soutěž o nejlepšího psa a fenu roku. Soutěž je vypsána pro každé plemeno zvlášť, vyhodnocen a vyhlášen bude pouze nejlepší pes a nejlepší fena v každém plemeni a z nich potom absolutní vítěz. Psi a feny registrovaní do soutěže musí být v majetku člena klubu. Počítají se výstavy a zkoušky z celého kalendářního roku 2019.

Kopie posudků/kartiček/tabulek + kopii průkazu spolu s  tabulkou seznam a výpočet bodů  ( bez koeficientu pro jednotlivá plemena!!!) původu zašlete nejpozději do 20.3. 2020   na uvedenou adresu sekretáře klubu
( RK CZ-PES ROKU 2019    Bc.Soňa Axmanová Záhumenní 865, 742 21 Kopřivnice)

výhradně v listinné podobě,podklady se zakládají. Prosíme účastníky, aby výsledky posílali zkompletované co nejpřehledněji (v tabulce),v opačném případě mohu být vráceny.Rozhodující pro uzávěrku je datum podání na poště(poslední datum 20.3.2020). Prosíme o zasílání v čitelné (strojové) formě.  Upozorňujeme, že na pořadí v závěrečných soutěžích výstav, stejně jako na vítězství ze zkoušek bude brán zřetel pouze, bude-li oficiálně potvrzeno zápisem v PP nebo doloženo potvrzením organizátora výstavy či zkoušek.

Body získané na Světové nebo Evropské výstavě psů v daném roce se počítají jako MVP, ale násobí se koeficientem 6. Výstavy v zahraničí se násobí koeficientem 2. Titul CAC ČMKU je de facto duplicitní titul a žádné další body za něj nelze připočíst. Z 1.výstavy v jednom dni a od jednoho rozhodčího lze započítat pouze 1 titul CAC.Klubové výstavy bez CAC s titulem CC se hodnotí jako klubové a speciální výstavy (titul CC jako CAC, v případě zadávání titulu CAC se CC duplicitně nepočítá!!)Pořadí ve třídě na Cruft´s se hodnotí jako MVP + koeficient zahraniční výstavy,

Při určování absolutního vítěze bude brána v úvahu početnost plemene a tedy obtížnost získání ocenění vzhledem ke konkurenci.

Koeficient u plemen GR – LR –FCR – 2,ostatní plemena(CCR,CBR,NSR) bez koeficientu.

Toto  do koeficientu v tabulce nepište bude po odkontrolování  dopočteno.

Nově bude vyhlášená soutěž nejlepší chovatelská stanice 1-3 místo bez rozdílu plemene,do soutěže se přihlašuje pouze chovatel a budou započítáni všichni přihlášení psi(podmínkou je,aby majitelé přihlášených psů byli členové RK CZ) z jeho chovatelské stanice s minimálně 40 body(každý z přihlášených jedinců bez koeficientu).

Vítězové budou kontaktováni elektronicky do 24.4.2020 a ceny budou předány v rámci Klubové speciální výstavy Retriever klubu v Kelči dne 3.5.2020(neděle),předání před zahájením závěrečných soutěží.

Prosíme účastníky soutěže, aby počítali s eventuální účastí pro převzetí cen na uvedené výstavě,budou informováni mailem.

Vyplněné tabulky spolu s potřebnými kopiemi zasílejte na adresu sekretáře viz výše

 

1) Bodovací tabulka pro výstavy

oceněníOblastní,KrajskáNVMVP,EV,SV,Cruft´sKlubová ,specíální
V146810
V23579
V32468
V41357
CAJC4610
CAC/CC6812
Res.CAC468
CACIB20
Res.CACIB15
BOB8810
BOS668
BOB Junior,Veteran456
BIG13(pokud je titul zadán)88
BIG277
BIG366
BIG455
BIG544
BIS18(OV,KV vítěz celé výstavy)202525
BIS26(OV,KV pokud je zadán druhý nejlepší celé výstavy)152020
BIS34(OV,KV pokud je zadán 3 nej.celé výstavy)101515
BIS Junior,BIS veteran/resBIS jun/v5/310/-15/-15/10

 

Oblastní/krajský vítěz – 7 bodů

Národní vítěz – 15 bodů

Klubový vítěz,Klubový vítěz mladých/Vítěz speciální výstavy – 25 bodů

Evropský vítěz mladých – 40 bodů

Evropský vítěz – 50 bodů

BOB na Evropské výstavě – 60 bodů

BOS na Evropské výstavě-50 bodů

Světový vítěz mladých – 40 bodů

Světový vítěz – 50 bodů

BOB na Světové výstavě – 80 bodů

BOS na Světové výstavě-60 bodů

 

 

2) Bodovací tabulka pro zkoušky

 

druh zkouškyI.cena               OMS/klubovéII.cena               OMS/klubovéIII.cena               OMS/klubovéObstál (u WT)
Zkoušky vloh0/140/100/5
OVVR – prospěl10
PZ15/3010/205/10
BZ15105
SVZP15/3010/205/10
LZ20/4015/3010/20
ZPR1008060
FTR80 / EXC.60/VG40/G
MFTR100/EXC.80/VG60/G
VZPR, MSR60/12050/10040/80
SZR140120100
CACIT40
Res.CACIT30
CACT20
Res.CACT10
Vítěz zkoušek LUP20/40
Vítěz zkoušek OVVR, Zkoušky vloh10
 výbornývelmi dobrýdobrýobstál
WT-E10864
WT-L151296
WT-M2016128
WT-S25201510

 

 

Working testy:

Vítěz třídy E – 5 bodů

Vítěz třídy L – 10 bodů

Vítěz třídy M – 15 bodů

Vítěz třídy S – 20 bodů