Pes roku 2019

 

 

                                       Pes – fena roku 2019

                                      Chovatelská stanice roku 2019

 

 

 

Jako každý rok i letos vyhlašuje RK CZ soutěž o nejlepšího psa a fenu roku. Soutěž je vypsána pro každé plemeno zvlášť, vyhodnocen a vyhlášen bude pouze nejlepší pes a nejlepší fena v každém plemeni a z nich potom absolutní vítěz. Psi a feny registrovaní do soutěže musí být v majetku člena klubu. Počítají se výstavy a zkoušky z celého kalendářního roku 2019.

Kopie posudků/kartiček/tabulek + kopii průkazu spolu s  tabulkou seznam a výpočet bodů  ( bez koeficientu pro jednotlivá plemena!!!) původu zašlete nejpozději do 20.3. 2020   na uvedenou adresu sekretáře klubu
( RK CZ-PES ROKU 2019    Bc.Soňa Axmanová Záhumenní 865, 742 21 Kopřivnice)

výhradně v listinné podobě,podklady se zakládají. Prosíme účastníky, aby výsledky posílali zkompletované co nejpřehledněji (v tabulce),v opačném případě mohu být vráceny.Rozhodující pro uzávěrku je datum podání na poště(poslední datum 20.3.2020). Prosíme o zasílání v čitelné (strojové) formě.  Upozorňujeme, že na pořadí v závěrečných soutěžích výstav, stejně jako na vítězství ze zkoušek bude brán zřetel pouze, bude-li oficiálně potvrzeno zápisem v PP nebo doloženo potvrzením organizátora výstavy či zkoušek.

Body získané na Světové nebo Evropské výstavě psů v daném roce se počítají jako MVP, ale násobí se koeficientem 6. Výstavy v zahraničí se násobí koeficientem 2. Titul CAC ČMKU je de facto duplicitní titul a žádné další body za něj nelze připočíst. Z 1.výstavy v jednom dni a od jednoho rozhodčího lze započítat pouze 1 titul CAC.Klubové výstavy bez CAC s titulem CC se hodnotí jako klubové a speciální výstavy (titul CC jako CAC, v případě zadávání titulu CAC se CC duplicitně nepočítá!!)

Pořadí ve třídě na Cruft´s se hodnotí jako MVP + koeficient zahraniční výstavy, titul CC jako CAC

Při určování absolutního vítěze bude brána v úvahu početnost plemene a tedy obtížnost získání ocenění vzhledem ke konkurenci. Koeficient u plemen GR – LR –FCR – 2,ostatní plemena(CCR,CBR,NSR) bez koeficientu.

Toto  do koeficientu v tabulce nepište bude po odkontrolování  dopočteno.

Nově bude vyhlášená soutěž nejlepší chovatelská stanice 1-3 místo bez rozdílu plemene,do soutěže se přihlašuje pouze chovatel a budou započítáni všichni psi z jeho chovatelské stanice s minimem 40 bodů/(jedinec bez koeficientu).

Vítězové budou kontaktováni elektronicky do 24.4.2020 a ceny budou předány v rámci Klubové speciální výstavy Retriever klubu v Kelči dne 3.5.2020(neděle),předání před zahájením závěrečných soutěží.

Prosíme účastníky soutěže, aby počítali s eventuální účastí pro převzetí cen na uvedené výstavě,budou informováni mailem.

Vyplněné tabulky spolu s potřebnými kopiemi zasílejte na adresu sekretáře viz výše

 

1) Bodovací tabulka pro výstavy

oceněníOV,Kraj.VNVMVP,EV,SV,Cruft´sKlubová ,specíální
V146810
V23579
V32468
V41357
CAJC4610
CAC/CC6812
Res.CAC468
CACIB20
Res.CACIB15
BOB8810
BOS668
BOB Junior456
BIG1(OV-Kraj kde je zadávan)388
BIG277
BIG366
BIG455
BIG544
BIS1/(OV-Kraj vítez výstavy)7202525
BIS2152020
BIS3101515
BIS Junior/res BIS(KV,SV)10/-15/-15/10

 

Oblastní/krajský vítěz – 7 bodů

Národní vítěz – 15 bodů

Klubový vítěz,Klubový vítěz mladých/Vítěz speciální výstavy – 25 bodů

Evropský vítěz mladých – 40 bodů

Evropský vítěz – 50 bodů

BOB na Evropské výstavě – 60 bodů

BOS na Evropské výstavě-50 bodů

Světový vítěz mladých – 40 bodů

Světový vítěz – 50 bodů

BOB na Světové výstavě – 80 bodů

BOS na Světové výstavě-60 bodů

 

 

2) Bodovací tabulka pro zkoušky

 

druh zkouškyI.cena               OMS/klubovéII.cena               OMS/klubovéIII.cena               OMS/klubovéObstál (u WT)
Zkoušky vloh0/140/100/5
OVVR – prospěl10
PZ15/3010/205/10
BZ15105
SVZP15/3010/205/10
LZ20/4015/3010/20
ZPR1008060
FTR80 / EXC.60/VG40/G
MFTR100/EXC.80/VG60/G
VZPR, MSR60/12050/10040/80
SZR140120100
CACIT40
Res.CACIT30
CACT20
Res.CACT10
Vítěz zkoušek LUP20
Vítěz zkoušek OVVR, Zkoušky vloh10
 výbornývelmi dobrýdobrýobstál
WT-E10864
WT-L151296
WT-M2016128
WT-S25201510

 

 

Working testy:

Vítěz třídy E – 5 bodů

Vítěz třídy L – 10 bodů

Vítěz třídy M – 15 bodů

Vítěz třídy S – 20 bodů