AKTUALIZACE Pozvánka na členskou volební schůzi 16.2.2020

                     POZVÁNKA NA VOLEBNÍ ČLENSKOU SCHŮZI RK CZ

 

 

 

Výbor Retriever klubu CZ – spolek se sídlem Nová 1268, Kuřim si Vás dovoluje pozvat

na volební členskou schůzi, která se koná

 v neděli 16.února 2020 od 10,00 hodin (od 9.30 prezence), Restaurace „Sports Kotelna, Struhlovsko 542, 753 01 Hranice na Moravě“ salonek v 1.patře

http://www.sportskotelna.cz/ (souřadnice GPS 49.5555217N, 17.7245339E)

Pokud nebude dle stanov spolku schůze usnášeníschopná, koná se náhradní volební schůze dne 16.2.2020 od 11,00 hodin na stejném místě tj. Restaurace Sports Kotelna, Struhlovsko 542,753 01 Hranice, salonek 1.patro

 

Program členské schůze:

 

 1. Zahájení
 2. Volba předsedajícího volební schůze
 3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. Volba mandátové komise
 5. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných členů členské schůze
 6. Schválení programu schůze
 7. Volba návrhové komise
 8. Volba volební komise
 9. Zpráva o hospodaření klubu v roce 2020
 10. Schválení účetní závěrky za rok 2018
 11. Zpráva členů výboru o činnosti klubu v roce 2019
 12. Zpráva Kontrolní komise
 13. Zpráva Disciplinární komise
 14. Plán činnosti na rok 2020
 15. Návrh rozpočtu na rok 2020
 16. Volby výboru RK CZ
 17. Schválení čekatelů RK CZ
 18. Diskuze
 19. Usnesení
 20. Ukončení schůze

 Těšíme se na hojnou účast

 

 Doplnění programu členské schůze

Kontrolní komise dne 31.1.2020 požádala o doplnění programu členské schůze dle Stanov spolku čl. 9 odst 4 o bod Volba člena Disciplinární komise. Program členské schůze se rozšiřuje dle tohoto požadavku následovně:

Doplněný program členské schůze: 

 1. Zahájení
 2. Volba předsedajícího volební schůze
 3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. Volba mandátové komise
 5. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných členů členské schůze
 6. Schválení programu schůze
 7. Volba návrhové komise
 8. Volba volební komise
 9. Zpráva o hospodaření klubu v roce 2020
 10. Schválení účetní závěrky za rok 2018
 11. Zpráva členů výboru o činnosti klubu v roce 2019
 12. Zpráva Kontrolní komise
 13. Zpráva Disciplinární komise
 14. Plán činnosti na rok 2020
 15. Návrh rozpočtu na rok 2020
 16. Volby výboru RK CZ
 17. Volba člena Disciplinární komise
 18. Schválení čekatelů RK CZ
 19. Diskuze
 20. Usnesení
 21. Ukončení schůze

 

Publikováno: 12. 1. 2020
Poslední úprava: 31. 1. 2020 21:02:26