Změna chovných podmínek k 1.9.2020

K 1.1.2020 došlo k dohodě mezi Retriever Klub CZ – Spolek (dále RKCZ) a KCHLS k dohodě o úpravě chovných podmínek. Nově jsou požadavky na výstavy, které musí jedinec splnit pro zařazení do chovu následující:

  • Nejméně dvě výstavy, z toho jedna musí být klubová či speciální se zadáním titulu CAC (nestačí oblastní klubová výstava), pořádaná RK CZ nebo KCHLS.
  • Ocenění musí být min. 2x VD.
  • Druhá výstava potřebná pro chovnost může být jakákoliv národní, mezinárodní, klubová, speciální, oblastní či oblastní klubová nebo krajská.
  • Ocenění na výstavě pro chovnost platí ode dne dovršení stáří jednoho roku.

S ohledem na mimořádnou situaci v ČR, související s COVID19 a z toho vyplývajícím přesunem klubových výstav se oba kluby dohodly na přechodném období a nové chovné podmínky s výše uvedenými požadavky na výstavy platí až od 1.9.2020.

Do té doby je tedy možné zařadit jedince do chovu na základě splnění původních chovných podmínek.

Publikováno: 11. 5. 2020
Poslední úprava: 11. 5. 2020 04:40:53