Přihláška k zápisu štěňat ČMKJ – nově elektronicky

Ode dne 1.7.2020 již členové neobdrží s Potvrzením o krytí („krycí list“, dále KL) formulář Příhláška k zápisu štěňat ČMKJ, opatřený razítkem a podpisem poradce chovu.

Na základě dohody s ČMKJ, je možné žádat o zápis štěňat do plemenné knihy a vystavení PP prostřednictvím vyplněné žádosti bez razítka a podpisu poradce pro chov, za předpokladu, že je k Přihlášce k zápisu štěňat doložen originál KL, na kterém je jak razítko, tak datum a podpis odpovídajícího poradce.

Stejně jako Hlášení vrhu RKCZ je tedy možné si Přihlášku k zápisu štěňat pro ČMKJ stáhnout ze stránek klubu a vyplnit pohodlně v počítači. Nadále nemusíte držet někde podepsanou přihlášku i nekolik měsíců. V klidu si ji stáhnete a vyplníte až po narození štěňátek.

Na rozdíl od Hlášení vrhu pro RK CZ, které stačí poslat poradci chovu elektronicky (emailem) do 10 dní po vrhu, je nutné Přihlášku k zápisu štěňat po vyplnění vytisknout, doplnit, podepsat a v této formě odeslat originál na ČMKJ do 25 dní ode dne narození vrhu.

Více podrobných informací včetně formuláře ke stažení najdete v menu, sekci chov, na stránce Přihláška k zápisu štěňat ČMKJ

Upozorňujeme všechny chovatele, že od 1.7.2020 již nelze využít původně vystavených krycích listů (Potvrzení o krytí). Nové krycí listy s vyplněným plemeníkem (+ náhradníkem) je nutné si vyžádat u poradce pro chov na základě předložení platných původních krycích listů s poskytnutím informací o plánovaném spojení

 

Publikováno: 3. 7. 2020
Poslední úprava: 20. 7. 2020 20:51:57