COVID-19 a inseminace na výjimku ČMKU

S ohledem na výjímečný stav a platné aktuální podmínky ČMKU, upravujeme do odvolání Chovatelský řád Retriever Klubu – Spolku v následujícím smyslu:

Inseminace fen, které se dosud nereprodukovaly (nebyl na nich odchován aspoň jeden vrh) je přípustná za následujících předpokladů:
1) chovný pes se již úspěšně reprodukoval
2) jde o psa ze zahraničí
3) chovatel má písemně schválenou výjimku od ČMKU. O výjimku je třeba žádat písemně (emailem) předsednictvo ČMKU. Není možné fenku, která se dosud nereprodukovala, inseminovat bez výjimky ČMKU, schválené PŘED KRYTÍM FENY.

V takových případech a s dodržením následujících pokynů, vezme klub Výjimku ČMKU na vědomí a akceptuje ji a není nutné žádat o výjimku na klubu z chovatelského řádu.

Další pokyny:
1) Schválení této výjimky je třeba přiložit k Žádosti o vystavení potvrzení o krytí, v případě, že tento krok plánujete. Pokud máte vystavené platné  Potvrzení o krytí (Krycí list)(viz bod 4 těchto pokynů) stačí přiložit kopii výjimky ČMKU, schválené před krytím, k vyplněnému a podepsanému Potvrzení o krytí feny. To se nadále ve všech případech zasílá poradci pro plemeno do 8 dnů po krytí/inseminaci.
2) Dovolte abychom připomněli chovatelům dodržování Zápisního řádu ČMKU, kde je k inseminaci mimo jiné uvedeno: „Inseminaci zmraženým nebo chlazeným spermatem potvrdí veterinární lékař na předepsaném formuláři ČMKU“. Vzhledem k tomu, že každé zasílané sperma ze zahraničí je vždy chlazené, je nutné, aby inseminaci provádějící veterinář kromě potvrzení Potvrzení o krytí (Krycí list) potvrdil i formulář Potvrzení o inseminaci ČMKU – viz odkaz https://www.cmku.cz/data/dokumenty/595_potvrzeni_inseminace.pdf
3) Totéž platí pro samce/plemeníky. Dle platného Zápisního řádu ČMKU není možné v chovu využít s využitím inseminace ani samce, který se dosud úspěšně přirozeně nereprodukoval.
Z toho důvodu – pokud budete chtít exportovat sperma, či použít psa, který se dosud úspěšně přirozeně nereprodukoval na vaši fenku, která se již úspěšně reprodukovala, je nutné mít tento krok potvrzený ve výjimce, schválené ČMKU.
4) Upozorňujeme, že od 1.7.2020 je nutné Potvrzení o krytí (Krycí list) v novém formátu s uvedením psa a případného náhradníka a potvrzení o krytí ve starém formátu nejsou od 1.7.2020 akceptována. viz: https://www.retriever-klub.cz/chov/kryti/ sekce „Pro rok 2020“

Vše najdete také v sekci CHOV/krytí.

V případě nejasností kontaktujte Hlavního poradce chovu na emailu poradcechovu@rkcz.cz  nebo Tel: 777-929-444

PŘEJEME VŠEM CHOVATELŮM I ČLENŮM KLUBU A JEJICH RODINÁM V TĚCHTO SLOŽITÝCH DOBÁCH HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ A POHODY.

Publikováno: 21. 10. 2020
Poslední úprava: 21. 10. 2020 01:32:45