Inseminace zahraničí – doplnění

Vážení chovatelé,

na základě četných dotazů dovolte, abych zpřesnila informaci, která nebyla postižena v souhrnu novinek ve věci, týkající se inseminace psem ze zahraničí.

V Novinkách je uvedeno, že krycí listy  podepisuje majitel psa (tedy bylo by nutné krycí listy odeslat do zahraničí).

Je možné nahradit podpis majitele psa, jehož inseminační dávka bude použita, doložením podepsané dohody o použití inseminační dávky. Tak se můžete připravit dopředu a dohodu poslat chovateli předem k podpisu a ten vám ji následně může poslat podepsanou spolu s inseminační dávkou.

Návrh dohody jsme pro vás vypracovali. (Není závazný, můžete si samozřejmě sestavit návrh svůj, jen je nutné aby obsahoval následující náležitosti a aby byl vždy biligvální – tedy vždy musí obsahovat i českou variantu obsahu dohody.)

Stáhnout si ho můžete ZDE ve formátu PDF a ZDE ve formátu DOC

V takovém případě podepisuje krycí list inseminující veterinář. Další podmínky zůstávají platné: Majitel psa vám musí doložit DNA profil, pokud není dostupný (Pes již není v jeho majetku nebo je již po smrti, výjimku schvaluje P ČMKU), je nutné doložit chovnost psa (buď potvrzením chovnosti a ve státech, kde se chovnost nepotvrzuje, kopii PP nějakého potomka), Inseminace potvrzená veterinářem na předepsaném formuláři ČMKU (kopii odešlete s krycím listem i poradci chovu), schválená výjimka P ČMKU před krytím u prvniček nebo psů, kteří se zatím přirozeně nereprodukovali.

Radka Stegurová hl.poradce pro chov

Publikováno: 8. 1. 2021
Poslední úprava: 8. 1. 2021 04:49:53