Technický výpadek klubového archivu dokumentů

Dovolte, abychom vás informovali o technickém výpadku členského archivu klubových dokumentů na pohodlne-info.cz. Celou záležitost řešíme a věříme, že funkčnost bude záhy obnovena. Děkujeme za pochopení.