Informace o výsledku kauzy CHS White Coffee a CHS Srdce z hor

Dovolte, abychom všechny členy klubu seznámili s výsledkem prošetření stížností na CHS White Coffee v souvislosti s výskytem parvovirózy ve vrzích M a L, dále na podnět majitele k prošetření předčasného prodeje třetí stranou štěňat z vrhu K v roce 2019 a podezření ze záměny štěňat ve vrhu M a L, které byly ve zmíněné CHS odchované ve stejném časovém období.
Na základě četných stížností proběhlo detailní šetření, chovatelka poskytla všechny požadované informace a proběhla kontrola chovu ve zmíněné CHS.

Na základě závěrů byl podán podnět Disciplinární komisi RKCZ k zahájení disciplinárního řízení pro podezření z porušení Zákona na ochranu zvířat, prodejem štěňat z vrhu K a M v době, kterou zákon neumožňuje, jak potvrdil výklad Zápisního řádu ČMKU. Díky předčasnému prodeji štěňat z vrhu K byl podnět rozšířen o další stranu, uvedenou na kupních smlouvách zmíněného vrhu.

Disciplinární komise RK CZ projednala s pečlivostí a ve velkém detailu veškeré předložené informace, vyžádala si další doplňující stanoviska obou chovatelů, vyjádření odpovědné KVS, právníků a dalších zúčastněných a vydala následující rozhodnutí:

a) Ve věci výskytu parvovirózy ve vrhu M a L nedošlo k porušení žádných klubových ani jiných norem či řádů nebo zákonů.
b) Označení a zacházení se štěňaty zajištuje dostatečnou jistotu, že nedošlo k záměně mezi vrhy.
c) Oba chovatelé se dopustili porušení Zápisního řádu ČMKU ve věci předčasného prodeje štěňat a bylo jim udělena následující disciplinární opatření:
CHS White Coffee – Dočasný zákaz chovatelské činnosti člena spolku na dobu 6. měsíců od 8.2.2021 do 8.8.2021
CHS Srdce z hor – Písemné napomenutí s výstrahou
Proti tomuto rozhodnutí se chovatelé neodvolali.

Následně byla klubu doručena informace o převodu vlastnictví feny v původním majetku chovatelky CHS White Coffee na majitele CHS Srdce z hor k datu 1.2.2021. Výbor daný krok posoudil jako možné obcházení rozhodnutí opatření Disciplinární komise  RK CZ  a na jednání výboru dne 29.3. 2021 na základě návrhu výbor rozhodl o zastavení poskytování chovatelského servisu majiteli CHS Srdce z hor, platné od 29.3.2021 do 29.9.2021, které není disciplinárním postihem a nedotýká se vrhu A zmíněné chovatelské stanice, narozeném 15.3.2021 v počtu 1 štěně.

V obou CHS je nařízena kontrola chovu při nadcházejících vrzích na úkor chovatele. Chovatelé se zaručili, že již nikdy nebudou opakovat reprodukci časovanou tak, že by ve stejnou dobu byly v místě chovu dva vrhy současně, dále podali příslib nepředávat štěňata z jejich CHS dříve než s dokončeným minimálně druhým cyklem očkování proti parvoviru a dodržet veškerá doporučení veterináře, k zajištění chovatelských prostor před opakovaným výskytem parvoviru, jak uvedli podpisem protokolu z kontroly chovu.

Tato kauza s mnoha stížnostmi, detailními informacemi a zprávami ze stran majitelů štěňat i chovatelů  a dalších stran zabrala všem řešitelům obrovské množství času, aby v ní mohlo být postupováno objektivně, věcně a spravedlivě, jak nám určují stanovy klubu i slušné mravy. Děkujeme disciplinární komisi za odvedenou práci a věcný a objektivní přístup.

Radka Stegurová
Hlavní poradce chovu RK CZ

Publikováno: 3. 4. 2021
Poslední úprava: 3. 4. 2021 01:11:29