Poděkování pomocníkům- výstava 28 a 30.9. v Olomouci

Výbor klubu by rád poděkoval všem pomocníkům za jejich skvělou práci, management a soukromý čas, který těmto dvěma akcím věnovali. Právě bez pomoci velkého množství pomocníků by úspěšné zorganizování obou výstav vůbec nebylo možné. Byl odveden obrovský kus práce a to nejen během výstav samotných, ale i před i po nich.

Pro uspořádání takto dvou velkých akcí bylo potřeba velké množství příprav: navést a odvést, postavit a složit mnoho věcí, zabalit velké množství dárkových předmětů, zajistit dobře fungující aparaturu a mnoho dalších větších i menších aktivit, které byly více či méně vidět, nicméně byly všechny stejně důležité. Děkujeme zapisovatelům v kruhu, vedoucím kruhu, tlumočníkům, fotografům, kancelářské síle, asistentům parkování, pomocníkům, kteří pomáhali s transportem a péčí o rozhodčí, závozníkům a cukrářům z řad pomocníků a soutěžících, kteří napekli místní speciality.

Obě výstavy byly perfektně připravené a proběhly ve velmi příjemné atmosféře. Moc vám všem děkujeme, že jste se na těchto výstavách podíleli. Bez vás by to nešlo.

Veronika Majerová, prezidentPublikováno: 26. 10. 2021
Poslední úprava: 26. 10. 2021 11:09:13