Kooptace sekretáře

Klub má nového sekretáře.
Výbor kooptoval do konání členské schůze paní Jaroslavu Fišerovou.

Veronika Majerová, prezident