Vyjádření výboru RK CZ k situaci na Ukrajině

Retriever klubu CZ není lhostejný osud milionů lidí, postižených ruskou agresí, podporujeme Ukrajinu ve statečném boji za demokracii a svobodu UA.
Jsme ochotni a připraveni pomáhat chovatelům a majitelům retrieverů z okupovaného území, situace je velmi těžká a složitá nejen pro majitele, ale i pro jejich psy.
Někteří členové už nabídli pomoc a pomáhají a RK CZ se bude snažit pomoci, pokud se na nás obrátíte.
V nejbližších dnech připravujeme anketu pro členy RK CZ na finanční podporu pomoci pro konkrétní organizaci.
V případě potřeby nás kontaktujte na email: prezident@rkcz.cz. Případnou pomoc můžete nabídnout i v komentářích tohoto příspěvku.

Veronika Majerová, prezident
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Retriever Club CZ is not indifferent to the fate of millions of people affected by Russian aggression, we support Ukraine in their brave fight for democracy and freedom UA.
We are willing and ready to help breeders and owners of retrievers from the occupied territory, the situation is very difficult and complicated not only for the owners but also for their dogs.
Some members have already offered help and some are already helping right now. RK CZ will try to help if you contact us.
In the upcoming days, we are preparing a survey for members of RK CZ for financial support of assistance for specific organizations.
If necessary, contact us by email: president@rkcz.cz. You can also offer your help in the comments of this post.

Veronika Majerová, president

Publikováno: 28. 2. 2022
Poslední úprava: 28. 2. 2022 13:54:57