Informace ohledně dění okolo Ukrajiny

Vážení členové klubu,

přinášíme vám další informace ohledně dění okolo Ukrajiny.

Kontaktovali jsme ČMKU ohledně možné legalizace zde narozených štěňat chovným fenám dle regulí FCI a chovatelského klubu UA, které jsou v majetku ukrajinských občanů – chovatelů, se kterými uprchli na naše území. Podle posledních informací UKA (ukrajinská střešní organizace) prozatím nevyhlásila zastavení činnosti. Také není podle přepisů FCI možné odchovávat pod organizací v zemi, kde chovatel nemá trvalé bydliště. ČMKU nyní zjištuje postoj FCI. O výsledku budeme informováni.

ČMKU dále schválilo:
1. zastavení reciproční dohody s Ruskem
2. zákaz využívat rozhodčí z Ruska a Běloruska na akcích zastřešených ČMKU
3. zákaz pro rozhodčí ČMKU posuzovat akce v Rusku a Bělorusku

ČMKU zveřejnilo úpravu vstupních podmínek pro vstup zvířat v zájmovém chovu vydané Státní veterinární správou (SVS) a prohlášení FCI o invazi na Ukrajině.
FCI otevře bankovní účet, který ČMKU také následně zveřejní, aby měl každý možnost vyjádřit svou solidaritu s Ukrajinou. Finanční dary budou předány Ukrajinské Kynologické Jednotě, která přímo pomáhá postiženým chovatelům.

Aktuální informace můžete sledovat na: https://www.cmku.cz/cz/novinky-148

Veronika Majerová, prezident

Publikováno: 3. 3. 2022
Poslední úprava: 3. 3. 2022 19:43:39