Legalizace Tolling testů

Prosím věnujte pozornost aktuálním informacím k projektu možné legalizace Tolling testů. Na základě osobního setkání obou prezidentů klubu, telefonických rozhovorů a mailové korespondence bylo oběma stranami v měsíci 09/2021 odsouhlaseno následující:

Toller klub CZ vypracuje:
– Návrh zkušebního řádu.
– Návrh rozhodčích.
– Návrh podmínek k získání aprobace na rozhodčí TJP

Po předložení návrhů, přistoupí klub RK CZ k detailnímu projednání předložených textů.

Veronika Majerová
Prezident

Publikováno: 7. 5. 2022
Poslední úprava: 7. 5. 2022 22:02:44