INFORMACE KE KLUBOVÝM VÝSTAVÁM V ROCE 2022 A 2023

Vážení členové,

věnujte prosím pozornost následujícím událostem, které mají dopad na pořádání výstav v roce 2022 a 2023.

KCHLS podalo podání na ČMKU ve věci nedodržení dohody mezi kluby týkající se měření pro účely chovnosti a nesouladu s výstavním řádem ČMKU v propozicích k výstavě 10.4.2022 Královice. ČMKU shledalo pochybení ředitele výstavy p. R. Stegurové a žádá RK CZ o projednání obou případů a o informaci o případně uděleném postihu do 15.8.2022.
Po žádosti prezidenta o doplnění informací ze strany ČMKU, po žádosti o vyjádření p. R. Stegurové a po konzultaci s právním zástupcem klubu byl tento podnět podstoupen k dalšímu řešení Disciplinární komisi (DK), do jejíž kompetence uvedený případ dle stanov spadá.
DK dne 11.8.2022 zahájila disciplinární řízení a dne 10.8.2022 odstoupil předseda DK p. M. Ventluka z tohoto případu z důvodů blízkého kamarádského vztahu s osobou, proti které je podnět podáván.

Na výborové schůzi ze dne 27.7.2022 výbor neudělil souhlas p. R. Stegurové pořádat výstavy v roce 2023 z důvodů předběžné opatrnosti, jelikož by výstavy 2023 nemusely být ČMKU povoleny. Plán výstav pro tento rok (2022) zůstává nezměněn.

Prezident dne 13.8.2022 vyzval ředitele výstav- 15. a 16.10.2022 Královice p. R. Stegurovou k uveřejnění propozic a k ujištění výboru, že tyto výstavy pod jejím vedením proběhnou.
Paní R. Stegurová následně dne 15.8.2022 odstoupila z pozice organizátora těchto výstav.

ČMKU se podnětu bude věnovat na příštím zasedání, které se bude konat v druhé polovině srpna.
ČMKU upozornilo RK CZ, že se z důvodu nedodržení dohody mezi kluby vystavujeme možnému riziku nepovolení výstav pro rok 2023.

Rádi bychom vás ujistili, že děláme vše, co je v našich silách, abychom rizika eliminovali a výstavy proběhly co možná nejvíce podle plánu.

Na rok 2023 jsme zažádali o následující výstavy:

1.4.2023 KLUBOVÁ VÝSTAVA Zbraslav u Brna
se zadáváním titulů CAC, CAJC
bez zadávání titulu KV
s CCh
2.4.2023 OBLASTNÍ KLUBOVÁ VÝSTAVA Zbraslav u Brna
bez zadávání titulu KV, CAC, CAJC
s CCh
17.6.2023 KLUBOVÁ VÝSTAVA Náměšť na Hané
se zadáváním titulů Klubový vítěz a CAC, CAJC
s CCh
18.6.2023 KLUBOVÁ VÝSTAVA Náměšť na Hané
se zadáváním titulů CAC a CAJC
bez zadávání titulu KV
s CCh

Uvědomujeme si, že vzniklá situace je nepříjemná a doufáme, že v roce 2024 bude termínů a míst pro klubové výstavy více a že budou i rovnoměrněji rozloženy po České republice.

Veronika Majerová
prezident

publikováno 15.8.2022

Publikováno: 15. 8. 2022
Poslední úprava: 30. 9. 2022 01:50:04