PLATNOST VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ KOHOUTKOVÉ VÝŠKY KRÁLOVICE 9. A 10.4.2022

Odpověď ČMKU ze dne 22.8.2022 na dotaz RK CZ ohledně akceptace výsledků měření kohoutkové výšky zní: „KCHLS výsledky měření nerozporuje a ČMKU je akceptuje.“
„KCHLS žádá, aby nebyli postihováni majitelé psů, kteří mají údaj o měření na této akci zapsaný v PP.“ Zápis z předsednictva ČMKU dne 4.5.2022.

Z výše uvedeného vyplývá, že výsledky měření jsou platné pro potřebu uchovnění měřených psů.

Veronika Majerová
prezident

publikováno 22.8.2022

Publikováno: 22. 8. 2022
Poslední úprava: 30. 9. 2022 01:47:28