Výcvik retrívra, povolení a honitba!

Výcvik loveckého psa je dlouhodobá záležitost, výcvik dobrého loveckého psa prakticky nikdy nekončí. A složením bonitace OVVR (ověření loveckých vlastností retrieverů) bývá jen prvním krokem. Velmi často výcvik pokračuje složením zkoušek lovecké upotřebitelnosti a následně potom praxí při lovu a hony.

V RK.CZ kromě zajištění zkoušek a bonitací, existují  i nácviky na tyto zkoušky. Všichni, kteří dělají zkoušky nebo nácviky pod RK.CZ mají domluvenou honitbu a příslušná povolení. Předpokládáme, že i výcvikové tábory, soukromé psí školy nebo přímo konkrétní zkušení výcvikáři a kynologové cvičí psi také v revíru se souhlasem konkrétního uživatele honitby.

Lovečtí psi se většinou cvičí ve volné přírodě. Není důležité, zda vy, jako majitel či chovatel, jste myslivec.  Důležité je ale to, aby si takový výcvikář zajistil povolení k výcviku loveckého psa v příslušné honitbě, kde hodlá cvičit. To vám musí dát příslušný uživatel honitby tj. myslivecké sdružení nebo honební společenstvo, které v ní vykonává právo myslivosti a jako jediný oprávněný subjekt o zvěř v ní pečuje.

Nejlépe je si najít, pod jaké myslivecké sdružení „váš“ les spadá a požádat tam o povolení k výcviku psa v jejich honitbě. Vydají vám ho většinou bez problému a často ještě poradí či pomohou s výcvikem. A v okamžiku kdy bude mít váš pes zkoušky, můžete se u vás na příslušném sdružení domluvit, a vzít psa do praxe na hon. Bývají za pomoc rádi.

A co, když váš pes neposlouchá a honí zvěř? Pořiďte si stopovačku a vyzbrojte se trpělivostí. Psa venku opakovaně přivolávejte a neustále odměňujte za to, že věnuje pozornost vám. Cvičte opakovaně poslušnost. Je dobré zabavit psa aportováním. Často se mu na procházkách schovávejte, aby se naučil si vás hlídat. A nakonec i s uvázaným psem si venku užijete spoustu zábavy.

A pokud váš pes poslouchá, ale v rámci lepšího výcviku a praxe brouzdáte revíry bez povolení a cvičíte? Často ve větších skupinách? Jde o to, že musíme respektovat zákon a potřeby uživatelů i majitelů revíru. Nedělejte to už! Rozhodně nespoléhejte na to, že zrovna vás si nikdo nevšimne!

 

A teď citace ze zákonů:

Lovecká kynologie je speciálně a poměrně podrobně upravena zákonem. Jedná se zejména o zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláška č. 244/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jiné osobě přistižené v honitbě s loveckým psem mysliveckou stráží může být podle § 14 odst. 1 písm. d) zákona o myslivosti lovecký pes proti potvrzení odňat, osoba vykázána z honitby; sepsaný úřední záznam pak předán orgánu policie nebo orgánu státní správy myslivosti k dalšímu řízení o přestupku popřípadě trestném činu. Podle § 63 zákona o myslivosti může orgán státní správy myslivosti za volné pobíhání psů v honitbě (za něž minimálně je nutno považovat i neodsouhlasený výcvik) uložit pokutu až 30 000 Kč; pokud by osoba byla držitelem loveckého lístku, bylo by možné i jeho odnětí, dále pak i propadnutí věci (odňatého loveckého psa).

 

Buďme k sobě vzájemně tolerantní! Vždyť chceme, aby se „naši“ retrívři a vy, jako jejich vůdci, dostali do podvědomí myslivců, jako luxusní, dobře ovladatelní, pracovití psi, které je čest zvát na hony.

Ing. Eva Černá,

hlavní poradce pro výkon

Publikováno: 27. 8. 2022
Poslední úprava: 27. 8. 2022 21:40:58