AKTUÁLNÍ INFORMACE K NEAKTUÁLNÍM ÚDAJŮM VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU A STÍŽNOST JARMILY POKORNÉ U ČMKU

Vážení členové,

Dovolte mi, abych vás informovala o situaci ohledně neaktuálních údajů ve spolkovém rejstříku a o stížnosti J. Pokorné.
Vzhledem k náročnosti případu jsem ČMKU dne 28.7.2022 upozornila na neaktuální údaje ve spolkovém rejstříku. Stížnost paní Pokorné byla podána dne 2.8.2022.

Prezidentem jsem byla zvolena dne 11. 7. 2021. Již v této době byly údaje neaktuální a to proto, že bývalý výbor nezapsal do rejstříku nově zvolené členy výboru z 16. 2. 2020. Respektive byl podán návrh tehdejším prezidentem klubu, ten byl ale zamítnut, protože nebyl náležitě podložen potřebnými listinami.
Po svém zvolení jsem začala dělat kroky k nápravě. Vzhledem ke změně stanov a sídla Spolku jsem vyčkala na schůzi konanou dne 24. 4. 2022 a poté podala Krajskému soudu v Brně návrh na zápis všech změn najednou. Návrh na zápis změny do spolkového rejstříku byl do dnešního dne učiněn celkem 3x. V současné době probíhá řízení, soud si vyžádal doložení některých listin, které shromažďuji. Ve věci pomáhá právní zástupce. Doufám tedy, že se podaří věc v co nejkratší době zdárně dotáhnout.
Paní Pokorná mě oslovila dne 8.3.2022 a dne 9.3.2022 jsem jí podala vysvětlení.

Závěrem chci shrnout, že se jedná o poměrně složitou věc, která má více příčin, jak popisuji výše, a nelze ji vyřešit ze dne na den. Shromáždění všech potřebných podkladů trvá týdny, nicméně chci ujistit, že v této věci postupuji bez zbytečného odkladu.
ČMKU jsem poskytla vysvětlení včetně dokumentací dne 13.9.2022.

Veronika Majerová
prezident

publikováno 17.9.2022

Publikováno: 17. 9. 2022
Poslední úprava: 30. 9. 2022 22:14:45