Digitalizace agendy RK CZ

Vážení členové RK CZ,

Dovolte, abych Vás touto cestou informovala o průběhu projektu digitalizace agendy RK CZ.

Jak jste byli informování na členské schůzi či prostřednictvím zápisu z ní z roku 2021 i 2022, digitalizace některých klubových agend byla rozdělena na tři fáze.

  1. Přesun členské sekce z pohodlne.info pod stránky klubu a update obsahu členské sekce
  2. Zprovoznění přihlašování na zkoušky klubu z členské sekce
  3. Zprovoznění online databáze chovných psů a digitalizace chovatelské agendy (vystavování KL, žádost o uchovnění, hlášení vrhu)

ad 1) Členská sekce byla úspěšně přesunuta pod stránky klubu v roce 2021. Najdete v ní především svoje členské informace včetně průkazky člena ke stažení v PDF formátu, která je potřebným dokladem při hlášení se na zkoušky, výstavy i při podávání žádostí o vystavní KL, uchovnění psa a dalších. Dále zápisy z členských schůzí i schůzí výboru a další dokumenty. 

ad 2) Zkoušková agenda byla připravena na konci roku 2021, ale nepodařilo se ji řádně protestovat a naplnit daty, z toho důvodu i zkoušková sezóna 2022 byla zavedena do původní struktury stránek a věříme, že k nasazení dojde pro rok 2023.

ad 3) Zprovoznění online databáze psů včetně chovných jedinců a digitalizace chovatelské agendy je rozdělená na dvě části:

3.a) Online databáze psů

Databázi psů z plemenné knihy ČMKU dostáváme bohužel jen jednou ročně a za rok 2021 jsme ji obdrželi až k 28.6.2022. Součástí tohoto výpisu jsou zapsané vrhy, bohužel ale neobsahuje žádné zdravotní údaje, přestože jsou na PK ukládány při zápisech vrhu a zápisech chovných jedinců. Požádala jsem prezidentku klubu o smluvní zajištění rozšíření exportu dat z PK o zdravotní údaje a také o častější (2x za rok) export. Do doby, než dojde k rozšíření exportu, musíme vystačit s informacemi o tom, jak vypadal předchozí rok v chovu v omezené podobě (bez zdravotních výsledků) a se značným zpožděním.

Data z plemenné knihy obohacujeme o informace, které nám zasílají žadatelé o uchovnění v RK CZ a posudkoví lékaři našeho klubu.

Poradci pro chov zpracovali online katalog chovných jedinců (nejen chovných psů – samců) a předali jsme ho ke zpracování firmě, která pro nás online databázi psů dodává.

Ke dnešku máme připravenou online databázi všech psů narozených do konce roku 2021, obohacenou u chovných jedinců RKCZ o informace, potřebné k uchovnění u plemen CCR, CBR, LR, NSDTR a GR (týká se zatím období, kdy byla data zpracovávána elektronicky). Plemeno FCR bude doplněno později z důvodu osobního vytížení poradce pro toto plemeno. Poradci pro chov nyní zkontrolují a opraví/doplní nahraná data a databáze bude zprovozněna k zobrazení členům v rámci členské sekce do konce října 2022.

Cílem je, aby databáze obsahovala informace o psech, které ověřil poradce pro chov a takové byly tímto způsobem označené. Část informací o psovi si bude moci spravovat sám majitel, pokud bude k pejskovi přiřazen. Více o přiřazení vašich psů k vašem členskému profilu a aktualizaci jejich údajů se dozvíte, až bude tato funkcionalita spuštěna.

Majitele chovných jedinců budeme v tomto období žádat o součinnost, informace zpracované ze žádostí o uchovnění nemusí být vždy přesné a zcela úplné. Věnujte proto prosím pozornost Vašim emailovým schránkám i stránkám klubu. 

3.b) Digitalizace chovatelské agendy – Ihned po spuštění databáze jedinců zahájíme testování elektronické agendy chovatele (žádosti o uchovnění, vystavení KL, hlášenky vrhu) jejíž funkčnost je připravena, ale potřebuje jako svůj základ data psů, tedy funkční online databázi chovných jedinců s ověřenými a správnými daty.

Věříme, že díky vyřešení dlouhodobých nedostatků na spolkovém rejstříku, které bránily ve zřízení platební brány, bude tato pro klub zajištěna v dohledné době a online platby budou součástí spuštění elektronické agendy chovatele. 

S elektronickou agendou chovatele souvisí i záložka „Seznam psů“, která byla přechodně dostupná v rámci členské sekce a byla připravena pro hlášení psů na zkoušky v roce 2022. Tato záložka byla nyní skryta, aby se v ní nevyskytovaly nepřesnosti, způsobené importem nových dat a probíhající kontrolou poradců, které by vás mohly mást. Vy, kteří jste si tam pejsky proaktivně přidali, se o svá data nebojte, byla zachována a bude naší snahou je propojit s odpovídajícím jedincem v databázi plemenné knihy.

Věřím, že s vyšší transparentností chovu a jeho výsledků přijde zkvalitnění chovu ve vyšší míře, než s jakoukoliv restrikcí. Obzvlášť s ohledem na vývoj v sousedních státech Evropy může chovatelská obec očekávat větší tlak na dokládání zdravotních výsledků jednotlivých jedinců nebo jejich předků nejen při chovu, ale i při dalších činnostech, jako je například přihlašování na výstavu (jak se již děje v některých zemích Německa a v Rakousku). Elektronická evidence chovných jedinců a dostupnost informací o nich se tak jeví jako klíčový benefit pro chov i jeho související aspekty a věřím, že ji chovatelé ocení.

S přáním hezkého dne a úspěšného vstupu do lovecké sezóny,

Radka Stegurová, hl. poradce chovu

Publikováno: 2. 10. 2022
Poslední úprava: 2. 10. 2022 18:29:09