Výzva pro obsazení pozice poradce chovu pro plemeno GR

Vyzýváme členy RK CZ, kteří mají zájem o pozici poradce chovu pro plemeno Golden Retriever, aby vyjádřili svůj zájem písemně na adresu prezident@rkcz.cz a viceprezident@rkcz.cz do 28.11.2022.

Veronika Majerová

prezident