INFORMACE KE STAVU DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Dovolujeme si dát na vědomí, že dle stanov části třetí, článku 8, odstavce 4 klesl počet členů orgánu spolku pod polovinu a tak je Disciplinární komise aktuálně z hlediska Stanov nefunkční a bude  svolána mimořádná členská schůze, kde proběhne nová dovolba dvou členů DK.

 

V. Majerová

prezident

Publikováno: 3. 12. 2022
Poslední úprava: 4. 12. 2022 11:23:47