Změny v obsazení role poradce pro chov

Vážení chovatelé a členové klubu,

dovolte, abych Vás touto cestou informovala o následujících změnách u poradců pro následující plemena:

LR (Labradorský retriever) a CBR (Chesapeake bay retriever):

Jak na členské schůzi dne 27.11.2022 v Humpolci zaznělo, aktuální poradkyně pro plemena LR a CBR Lucie Pajerová bude svoji agendu předávat a na pozici poradce pro chov plemene LR a CBR končit z osobních důvodů.

Vyřídí pro vás veškerou agendu (žádosti o uchovnění, vystavení KL) doslané k jejím rukám do 16.12.2022.

Proto prosím všechny chovatele, aby své akutní požadavky vyřešili do této doby.

K 1.1.2023 bude specifikován buď zástup a nebo nový poradce pro plemena a kontaktní údaje budou uvedeny na stránkách klubu.

Současně touto cestou vyzývám všechny zájemce z řad chovatelů, kteří by o vykonávání této pozice měli zájem, ať se v tomto duchu ohlásí na email hlavního poradce pro chov poradcechovu@rkcz.cz

FCR (Flat coated retriever):

Jak bylo taktéž na členské schůzi ohlášeno, poradkyně chovu RK CZ pro flat coated retrievery paní Kateřina Vernerová ohlásila ukončení činnosti v pozici poradce pro plemeno z osobních důvodů. Agendu za ní na nezbytně nutnou dobu přebírá paní Ivana Rindošová – poradce CCR.

V případě jakýchkoliv nedostatků v dosud zaslané poště nebo požadavcích na poradce FCR prosím kontaktujte hlavního poradce chovu Radku Stegurovou, tel: 777929444 či email: poradcechovu@rkcz.cz,

Kontakt pro nově zasílané požadavky (uchovnění, KL):

Ivana Rindošová
Kurzova 2225
155 00 Praha 5

+420 777 244 574
CCR@rkcz.cz

Prosíme o shovívavost, v mezidobí, než dojde k předání agendy poradce pro plemeno FCR v odpovídajícím rozsahu, budeme k vystavení KL potřebovat oboustrannou kopii PP s potvrzením chovnosti. Děkujeme za pochopení. 

Současně touto cestou také vyzývám všechny zájemce z řad chovatelů, kteří by o vykonávání této pozice měli zájem, ať se v tomto duchu ohlásí na email hlavního poradce pro chov poradcechovu@rkcz.cz

Oběma poradkyním bych nejen touto cestou ráda poděkovala za jejich nezištnou a dlouhodobou práci pro chovatele i chov retrieverů. 

GR (Golden retriever)

Agendu chovu GR vyřizuje hlavní poradce chovu, tedy nadále R. Stegurová.

 

Závěrem dovolte, abych Vám všem i Vašim rodinám popřála pokud možno klidný adventní čas, plný předvánoční atmosféry.

Radka Stegurová

Hlavní poradce chovu

Publikováno: 4. 12. 2022
Poslední úprava: 4. 12. 2022 22:37:14