VYROZUMĚNÍ ČLENŮM KLUBU O SITUACI V DK RK CZ

Dne 28.11.2022 odstoupily členky disciplinární komise K. Bakošová a P. Kotíková.

Protože počet členů disciplinární komise odstoupením dvou členek klesl pod polovinu, stal se tento orgán neschopen usnášení.
Z toho důvodu je činnost orgánu dočasně omezena na případný příjem podnětů a to k rukám P. Foldové na adresu K Vodojemu 6, Jablonec nad Nisou, 46801, email: petra.foldova@gmail.com, bez možnosti jejich projednání či reakce na podnět ve stanovami určených lhůtách. Předseda DK nebyl ustanoven.

Publikováno: 21. 12. 2022
Poslední úprava: 21. 12. 2022 00:43:08