Porušení Zápisního řádu ČMKU

Na základě vyjádření ČMKU – viz Zápis z P ČMKU ze dne 18.1.2023  ve věci porušení zápisního řádu ČMKU poradkyní chovu bude Výbor tuto záležitost dále řešit.

M. Bartusková, viceprezident