Informace potřebné k rozhodnutí ve věci disciplinárního řízení – mimořádná členská schůze 5.3.2023

Vážení členové,

zveřejňili jsme pro vás v členské sekci informace potřebné k rozhodnutí ve věci disciplinárního řízení, vztahující se k bodu č. 11 pozvánky

– Odvolání R. Stegurové proti rozhodnutí Disciplinární komise a proti disciplinárnímu opatření,

o kterém budete mít možnost hlasovat na mimořádné členské schůzi 5.3.2023. Věnujte prosím této příloze náležitou pozornost.

 

Výbor RK CZ

 

 

 

Publikováno: 22. 2. 2023
Poslední úprava: 22. 2. 2023 20:58:00