Zkoušky v roce 2023 – Pokyny ke zrušení účasti na zkouškách pořádané RKCZ

Výměna vůdce/pes
Vznikne-li důvod, pro který nemůže pes startovat, může si vůdce psa vyměnit. Pokud vznikne
důvod, pro který nemůže startovat vůdce, může přihlášeného psa předvést jiný vůdce. Lze
tedy vyměnit psa, nebo vůdce, ale pouze jednoho z přihlášeného týmu. Změny v přihláškách
vůdce nahlásí e-mailem hlavnímu poradci pro výkon na vycvikar@rkcz.cz a rovněž na email
příslušného organizátora s takovým předstihem, aby mohl připravit tabulky a další doklady.

Zrušení účasti na zkouškách lovecké upotřebitelnosti, OVVR , WT a DT
Pokud se majitel rozhodne svoji účast na dané zkoušce zrušit, zašle e-mail hlavnímu poradci
pro výkon (vycvikar@rkcz.cz ) a rovněž e-mail organizátorovi a ekonomovi (ekonom@rkcz.cz
– spolu s žádostí o vratku platby).

1) V případě, že se odhlásí do I. uzávěrky zkoušek, je mu uhrazená platba mínus 100,- Kč
storno bankovním převodem vrácena.

2) Pokud majitel zruší svou účast na zkouškách nejpozději do 5ti dnů před konáním
zkoušek ( tj. například datum zkoušky 23.1. je tento termín 18.1.) bude mu vrácen poplatek
za zkoušky se stornopoplatkem 50% v případě, že místo něj nastoupí náhradník. Pokud za
startujícího náhradník není, je startovné nevratné.

3) V případě odhlášení ze zkoušek v době kratších než 5 dnů předem je startovné nevratné.

Publikováno: 1. 3. 2023
Poslední úprava: 1. 3. 2023 22:53:23