Sekretář

Vážení členové, ke dni 6. 3. 2023 odstoupila z funkce sekretáře paní Lucie Červená. Jménem klubu jí děkujeme za její dosavadní práci a přejeme jí mnoho štěstí do další životní etapy.

Do funkce sekretáře výbor kooptoval paní Jaroslavu Fišerovou.