Nová Výcviková rada.

Navrhl jsem výboru nové složení Výcvikové rady a taky její „náplň práce“. Výbor obojí schválil 25.7. Nová jména jsou na webu v části „Výbor klubu“ a náplň práce bude zapracována do klubových předpisů. Děkuji všem novým členům rady za ochotu ke spolupráci a věřím, že společně s vámi všemi docílíme toho, aby nám náš společný koníček přinášel ještě více radosti a sebeuspokojení. Pro informaci přikládám návrh úkolů rady:

– podávat výcvikáři podněty a připomínky (vlastní nebo i získané) na zlepšování a zvyšování úrovně zkoušek, soutěží a celkové „pracovní úrovně“ retrieverů.

– na požádání, dle možností, spolupracovat s výcvikářem při plnění konkrétních úkolů souvisejících s organizací zkoušek, soutěží a dalších akcí souvisejících s výcvikem (např. seminářů, publikací aj.)

– připomínkovat výcvikářem vydané Metodiky, formuláře či jiné dokumenty

– předávat výcvikáři své zkušenosti a znalosti především získané praxí, které by mohly mít vliv na vykonávání jeho funkce.

– zúčastnit se diskuzí (porad, nejlépe on-lajnových) na výcvikářem navržené téma a podávat výcvikáři podněty na organizaci takovýchto porad.

Publikováno: 28. 7. 2023
Poslední úprava: 28. 7. 2023 10:42:40