Ukončení zkouškové sezóny 2023

V sobotu 4.11. jsme poslední zkouškou zakončili letošní sezónu. Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kdo se na jejím průběhu podíleli a to nejen těm, jejichž jméno se objevilo ve výsledkové listině či na propozicích, ale především všem těm „bezejmenným“, kteří se na organizaci a přípravě podíleli.  Spousta z nás si neuvědomuje, co všechno pro své klubové kolegy tito lidé nezištně dělají a kolik svého času této činnosti věnují. Jsem moc rád, že i v dnešní zkomercionalizované době  je mezi námi tolik obětavých lidí a velice si jich vážím.

Na celkové zhodnocení sezóny je ještě brzy, vynášet  nějaké soudy či domněnky si netroufám, protože jsem se funkce ujal až v jejím průběhu a nemám zkušenosti z předchozích let. Takže se pokusím alespoň nastínit, jak bych si představoval zkouškovou sezónu 2024.

V prvé řadě bych byl rád, kdyby byla „klidnější a vyrovnanější“, kdyby nás čekalo mnohem méně zrušených akcí a tím i mnohem méně zklamaných a naštvaných členů. Letos se na zrušení akcí podílelo nemálo „vnějších vlivů“, v řadě míst docházelo ke změnám v pronájmu honiteb či ve vedení Mysliveckých sdružení, ale svůj podíl na rušení zkoušek či na snižování počtu účastníků jsme měli i my – členové klubu. Je dvojnásob nepříjemné, že se to stávalo v době, kdy byl o zkoušky velký zájem a poptávka mnohonásobně převyšovala nabídku volných míst. Mám velké obavy, že tato poptávka se bude opakovat i v příštích letech a chtěl bych proto apelovat na všechny, kdo si myslí, že by zvládli nějakou zkoušku uspořádat, ať si to příští rok vyzkouší na pořádání OVVR  a podle získaných zkušeností se třeba rozhodnou ucházet se o pořádání Lovecké zkoušky.

Dále bych byl rád, kdyby se podařilo alespoň prvními krůčky, usnadnit organizátorům jejich činnost. Něco málo snad docílím úpravou interních klubových předpisů (metodiky) a lepším využitím výpočetní techniky. Nicméně je dost tíživých věcí, které zlepšit nemohu, protože nejsou v mé kompetenci. Prostě máme před sebou spoustu práce, která by měla vést k tomu, aby co nejvíc členů se svými psy pracovalo. A právě o tu práci se psy bych rád požádal vás všechny. Náš koníček není totiž v první řadě o zkouškách a získávání titulů, ale o společně stráveném čase, o radosti z práce, z toho že dokážu svého psa něco naučit a tím přispěji nemalým dílem k tomu, že retrieveři budou i do budoucna psi stvoření pro práci.

Publikováno: 6. 11. 2023
Poslední úprava: 6. 11. 2023 21:04:52