Předsednictvo ČMKJ schválilo seznam mezinárodních rozhodčích pro WT a podmínky pro získání aprobace na rozhodčího pro WT

Předsednictvo ČMKJ schválilo na základě dohody Retriever klubu CZ a Klubu chovatelů loveckých slídičů – sekce retrieverů seznam mezinárodních rozhodčích pro WT a podmínky pro získání aprobace na rozhodčího pro WT.

Podmínky pro získání aprobace na rozhodčího pro WT

1. Field trialový rozhodčí (ti, kteří šli/jdou cestou Field trial ne LU) se stávají automaticky i rozhodčími pro WT.

2. Úspěšné dokončení WT třídy S na dvou soutěžích pořádaných oběma chovatelskými kluby v ČR nebo v zahraničí.

3. Hospitanti min. na třech WT s různými rozhodčími (v rámci jedné akce ve všech třídách) pořádaných kluby KCHLS nebo RK CZ. Hospitant nemůže v rámci této akce startovat se svým psem.

4. Po každé hospitaci napíše rozhodčí WT Zprávu o hospitaci na rozhodčího WT.

5. Po splnění výše uvedených podmínek požádá hospitant klub o jmenování na rozhodčího a oba kluby se dohodnou na jmenování národního rozhodčího. Pro jmenování mezinárodním rozhodčím musí národní rozhodčí odposuzovat min. 2x WT v ČR. Poté požádá klub o přeřazení na mezinárodního rozhodčího.

SEZNAM MEZINÁRODNÍCH ROZHODČÍCH PRO WT

Ing. Eva Černá

Jindra Jansová

Michaela Klučinová

Petr Bubeník

Peter Novota

Martin Incédi

Lenka Liptáková

ZPRÁVY O HOSPITACI ROZHODČÍCH

Zpráva o hospitaci rozhodčího WT čeština

Zpráva o hospitaci rozhodčího WT angličtina

 

V. Majerová, prezident

 

 

Publikováno: 6. 12. 2023
Poslední úprava: 5. 2. 2024 15:32:16