Pozvánka na řádnou členskou schůzi RK CZ

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI RK CZ

Výbor Retriever klubu CZ – spolek se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice, IČ 45769001, si Vás dovoluje pozvat na Řádnou členskou schůzi, která se koná dne 11.2.2024 od 9:00 hodin (od 8:30 prezence), v Jupiter Clubu, Náměstí 17/19, 594 01 Velké Meziříčí, web: www.jupiterclub.cz.

GPS: 49.3541525N, 16.0128686E

Pokud nebude dle stanov spolku řádná schůze usnášeníschopná, koná se Náhradní řádná členská schůze se stejným programem dne 11.2.2024 od 10:00 hodin (od 9:05 prezence) na stejném místě, tj. v Jupiter Clubu, Náměstí 17/19, 594 01 Velké Meziříčí.

Program:

  1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti členské schůze
  2. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu
  3. Volba skrutátorů
  4. Schválení programu schůze
  5. Zpráva členů výboru o činnosti klubu v roce 2023
  6. Schválení účetní uzávěrky za rok 2022
  7. Zpráva o hospodaření klubu 2023
  8. Návrh rozpočtu na rok 2024
  9. Plán činnosti na rok 2024
  10. Zpráva Kontrolní komise
  11. Zpráva Disciplinární komise
  12. Schválení Chovatelského řádu (příloha č. 1)  Chovatelský řád
  13. Volba prezidenta
  14. Volba viceprezidenta
  15. Volba hlavního poradce chovu
  16. Volba hlavního poradce pro výcvik
  17. Volba ekonoma
  18. Volba matrikáře
  19. Volba sekretáře
  20. Schválení čekatelů RK CZ
  21. Diskuze
  22. Ukončení schůze

 

TĚŠÍME SE NA HOJNOU ÚČAST!

Upozornění – není možné s sebou brát psy do vnitřních prostor.

Publikováno: 11. 1. 2024
Poslední úprava: 24. 1. 2024 19:46:49