Návrhy nového znění Stanov, Organizačního řádu a Disciplinárního řádu

Do členské sekce (kategorie ostatní) byly přidány zpracované návrhy nového znění Stanov, Organizačního a Disciplinárního řádu k připomínkování. Podněty můžete zasílat na adresu prezident@rkcz.cz a viceprezident@rkcz.cz.

Retriever klub CZ

Publikováno: 5. 2. 2024
Poslední úprava: 5. 2. 2024 14:58:15