Návrhy nového znění Stanov, Organizačního řádu a Disciplinárního řádu

Do členské sekce (kategorie ostatní) byly přidány zpracované návrhy nového znění Stanov, Organizačního a Disciplinárního řádu k připomínkování. Podněty můžete zasílat na adresu prezident@rkcz.cz a viceprezident@rkcz.cz.

Retriever klub CZ