POZVÁNKA NA ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI RK CZ

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI RK CZ

Výbor Retriever klubu CZ – spolek se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice, IČ 45769001, si Vás dovoluje pozvat na Řádnou členskou schůzi, která se koná dne 1. 5. 2024 od 9:00 hodin (od 8:45 prezence), Hlubočany 22, Hlubočany 682 01
GPS: 49.2312103N, 16.9996794E

Pokud nebude dle stanov spolku řádná schůze usnášeníschopná, bude se konat Náhradní řádná členská schůze se stejným programem, a to bezprostředně po řádné členské schůzi, tj. dne 1. 5. 2024 od 09:30 hodin (od 9:00 prezence), Hlubočany 22, Hlubočany 682 01, GPS: 49.2312103N, 16.9996794E.

Program:

1. Zahájení členské schůze
2. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu
3. Volba skrutátora
4. Schválení účetní uzávěrky za rok 2023
5. Diskuse
6. Ukončení schůze

S pozdravem

Jana Jakubů
Prezident

Publikováno: 29. 3. 2024
Poslední úprava: 29. 3. 2024 09:00:05