Golden Retriever – chovné podmínky

STRUČNÝ PŘEHLED

Kohoutková výška
Chrup
Výstavy
Výkon
DKK/DLK
Pes:

56 – 61 cm

Fena:

51 – 56 cm

(pevný rozsah)

výhradně nůžkový skus,

smí chybět zuby kromě řezáků a špičáků *

Nejméně dvě výstavy s oceněním min. 2x VD, z toho jedna musí být klubová či speciální se zadáním titulu CAC (nestačí oblastní klubová výstava), pořádaná RK CZ nebo KCHLS.

Druhá výstava potřebná pro chovnost může být jakákoliv národní, mezinárodní, klubová, speciální, oblastní či oblastní klubová nebo krajská.

OVVR nebo jakákoliv lovecká zkouška či soutěž s přezkoušením přinášení.** DKK A/A až C/C***

DLK povinné oficiálně vyhodnotit, výsledek neovlivňuje chovnost

* více v sekci Chrup a výška, ** Více v sekci OVVR nebo zkoušky, *** Více v sekci DKK

DKK

Vyšetření dysplazie kyčelního kloubu je povinným zdravotním vyšetřením. Bez doložení výsledku nemůže být jedinec zařazen do chovu. Do chovu jsou zařazení výhradně jedinci s vyhodnocením A-C (0-2) a to na základě doložení oficiálního posudku na formuláři veterinární komory ČR + certifikátu RK CZ o vyhodnocení DKK jedním ze smluvních posudkových lékařů RK CZ, uvedených níže.

Jedinec s výsledkem DKK C (2) na libovolné zadní končetině, může být v chovném páru využit výhradně s jedincem vyhodnoceným do maximální hodnoty B (1) na libovolné zadní končetině. Tedy fenka A/C, B/C, C/C může být využita v chovu v kombinaci se psem A/A, A/B, B/B. Totéž platí obráceně.

Oficiální rentgeny kyčelních kloubů se provádí nejdříve ve stáří jednoho roku a není možné je opakovat. 

Pořizovatelem snímku může být buď Váš veterinář, nebo se můžete objednat přímo u jednoho z posuzovatelů. Rentgeny DKK se typicky vyhotovují zároveň s rentgeny na DLK, protože je nutné je vyhotovit v sedaci. Pro zhotovení snímků DKK musí být rentgenolog řádně vybaven tzv. „kolíbkou“ na fixování psa v sedaci v pozici na zádech. Pořizovatel snímku potvrdí kontrolu totožnosti psa a do originálu průkazu původu zapíše provedení snímkování.

POZOR! Před návštěvou veterináře si stáhněte certifikát RK CZ pro detailní vyhodnocení DKK, vyplňte majitele a identifikátory psa a předejte zhotoviteli snímků (I pokud jde o posudkového veterináře) k odeslání spolu se snímky k vyhodnocení. Certifikát DKK RK CZ vyplněný a potvrzený posudkovým lékařem k hodnocení DKK je NEZBYTNÝ neboť je v aktuální situaci jediným zdrojem informací o stavu jednotlivých končetin a konkrétním nálezu na každé z nich.

Certifikát RK CZ k vyhodnocení DKK naleznete zde.

Rentgenové snímky spolu se všemi formuláři poté zhotovitel zašle na adresu Vámi zvoleného posuzovatele. Výsledek obdržíte od posuzovatele formou Certifikátu komory veterinárních lékařů a Certifikátu RK CZ o vyhodnocení DKK.

Výsledek posouzení DKK je finální, pokud se do 30ti dnů proti výsledku neodvoláte na Komoře Veterinárních Lékařů ČR, dle bodu 5, vnitřního předpisu KVL o posuzování DKK. Proto pečlivě vyberte místo, kde necháte snímky zhotovit a dbejte na to, aby snímky a dokumentace odpovídali požadavkům pro řádné vyhodnocení.

Doporučujeme ověřit si předem cenu za zhotovení snímku, na různých pracovištích se může lišit až několikanásobně v závislosti na vybavení, komfortu a cenové politice kliniky.

Seznam smluvních posuzovatelů DKK/DLK/OCD pro RK CZ:

MVDr. Milan Decker
(Neplatit předem, výsledek vyhodnocení přijde poštou na dobírku)
Krchleby 44
345 61, Staňkov
Tel: 379 492 722, 728 665 140, E-mail:  veterina@decker.cz , www.decker.cz

MVDr. Lukáš Duchek
Cenu je třeba uhradit předem na číslo účtu: 27-4570340267/0100. Variabilní symbol bude začínat 29 a majitel doplní na dalších pět pozic posledních pět čísel čipu (popř. tetování)
K Hájům 2671/8
155 00 Praha 13-Stodůlky
Tel.: 251 511 651, E-mail: provoz@vetcentrum.cz , www.vetcentrum.cz

MVDr. Milan Snášil
(Neplatit předem, výsledek vyhodnocení přijde poštou na dobírku)
Veterinární klinika pro psy a kočky
Podveská 20
624 00, Brno – Komín
Tel.: 549 251 419, +420 605 813 955,  E-mail: snasil@seznam.cz , www.snasil.cz

MVDr. Vilma Hypská
(Neplatit předem, výsledek vyhodnocení přijde poštou na dobírku)
Veterinární centrum VIVA
Medkova 1723/6
500 02, Hradec Králové
Tel:  495 532 233 nebo 777 553 220, E-mail: info@vivavet.cz, resp. veterinahk@volny.cz

MVDr. Marek Pepřík
(Neplatit předem, výsledek vyhodnocení přijde poštou na dobírku)
Veterina za Knihovnou
Nádražní okruh 35
746 01 Opava
Tel: 553 622 314
E-mail: mpeprik@seznam.cz
Web: http://www.veterina-zaknihovnou.cz/

 

DLK

Vyšetření dysplazie loketního kloubu je povinným zdravotním vyšetřením. Bez doložení výsledku nemůže být jedinec zařazen do chovu. Výsledek posouzení nemá na uchovnění vliv, do chovu jsou připuštěni jedinci s pozitivními nálezy na DLK bez omezení, ale s ohledem na skutečnost, že DLK vážně ovlivňuje komfort, pohyb a využití psa, doporučujeme zvážit chovatelské plány a vyřadit jedince s vyšším stupněm postižení DLK z chovu, případně zvolit velmi zodpovědně partnera do chovného páru. Nedoporučujeme v žádném případě kombinace, kde by oba rodiče měli pozitivní nález DLK nebo kombinace pozitivního jedince s jedincem nevyšetřeným (např. při využití zahraničních plemeníků).

Oficiální rentgeny loketních kloubů se provádí nejdříve ve stáří jednoho roku a musí být vyhodnoceny jedním z níže uvedených smluvních posuzovatelů RK CZ.

Pořizovatelem snímku může být buď Váš veterinář, nebo se můžete objednat přímo u jednoho z posuzovatelů. Typicky se rentgeny DLK vyhotovují zároveň s rentgeny DKK, protože je nutné je vyhotovit v narkóze. Není to ale povinnost a je možné je zhotovit i samostatně. Pořizovatel snímku potvrdí kontrolu totožnosti psa a do originálu průkazu původu zapíše provedení snímkování. Rentgenové snímky spolu se všemi formuláři poté zašle na adresu Vámi zvoleného posuzovatele. Výsledek obdržíte od posuzovatele formou Certifikátu komory veterinárních lékařů. Upozorňujeme, že dle nařízení Komory veterinárních lékařů lze snímkovat loketní klouby s následným vyhodnocením snímku po roce věku psa pouze jedenkrát.
Doporučujeme ověřit si předem cenu za zhotovení snímku, na různých pracovištích se může lišit až několikanásobně v závislosti na vybavení, komfortu a cenové politice kliniky.

Seznam smluvních posuzovatelů DKK/DLK/OCD pro RK CZ:
MVDr. Milan Decker
(Neplatit předem, výsledek vyhodnocení přijde poštou na dobírku)
Krchleby 44
345 61, Staňkov
Tel: 379 492 722, 728 665 140, E-mail:  veterina@decker.cz , www.decker.cz

MVDr. Lukáš Duchek
Cenu je třeba uhradit předem na číslo účtu: 27-4570340267/0100. Variabilní symbol bude začínat 29 a majitel doplní na dalších pět pozic posledních pět čísel čipu (popř. tetování)
K Hájům 2671/8
155 00 Praha 13-Stodůlky
Tel.: 251 511 651, E-mail: provoz@vetcentrum.cz , www.vetcentrum.cz

MVDr. Milan Snášil
(Neplatit předem, výsledek vyhodnocení přijde poštou na dobírku)
Veterinární klinika pro psy a kočky
Podveská 20
624 00, Brno – Komín
Tel.: 549 251 419, +420 605 813 955,  E-mail: snasil@seznam.cz , www.snasil.cz

MVDr. Vilma Hypská
(Neplatit předem, výsledek vyhodnocení přijde poštou na dobírku)
Veterinární centrum VIVA
Medkova 1723/6
500 02, Hradec Králové
Tel:  495 532 233 nebo 777 553 220, E-mail: info@vivavet.cz, resp. veterinahk@volny.cz

MVDr. Marek Pepřík
(Neplatit předem, výsledek vyhodnocení přijde poštou na dobírku)
Veterina za Knihovnou
Nádražní okruh 35
746 01 Opava
Tel: 553 622 314
E-mail: mpeprik@seznam.cz
Web: http://www.veterina-zaknihovnou.cz/

Chrup a výška

K uchovnění jedince je vyžadován záznam v PP, nebo protokol z absolvování jarního svodu psů nebo záznam na jednom z posudků z výstavy o stavu chrupu a změřené výšce v cm.

Do chovu je přípustný  výhradně nůžkový skus, smí chybět zuby kromě řezáků (I) a špičáků (C)

V případě neplnochrupého jedince je možné krytí pouze ve spojení s jedincem plnochrupým.

Výška je u plemene golden retriever pevně stanovená standardem a nepřipouští odchylku nad nebo pod stanovený rámec, v takových případech je nutné žádat o výjimku při chovu.

Zaměřit výšku a zapsat chrup do PP je možné buď v kruhu na výstavě, coby součást posudku a mimo předvedení v kruhu výhradně schváleným exteriérovým rozhodčím.

Seznam schválených rozhodčích exteriéru plemen skupiny 8. FCI, oprávněných k měření kohoutkové výšky a kontrole správnosti skusu a úplnosti chrupu mimo výstavní kruh za účelem uchovnění nalezenete ZDE 

OVVR nebo zkoušky

Jednou z podmínek chovnosti je absolvování zkoušek, a to buď OVVR nebo zkoušek, na kterých je přezkoušeno přinášení, mezi které patří: všechny klubové zkoušky a soutěže k získání lovecké upotřebitelnosti  pořádané RK CZ nebo KCHLS se zadáním CACT a dále všechny zkoušky lovecké upotřebitelnosti ČMMJ (OMS), posuzované dle platného zkušebního řádu pro slídiče a retrievery, na kterých je přezkoušeno přinášení (Podzimní zkoušky, Lesní zkoušky, Zkoušky z vodní práce a Všestranné zkoušky). OVVR (Ověření vrozených vlastností retrieverů) pořádá Retriever klub a KCHLS (Klub chovatelů loveckých slídičů) a pes se jich může zúčastnit po dosažení 6 měsíců věku.

Výstavy

Pro zařazení do chovu jsou platné výstavní posudky získané po dokončeném jednom roku stáří psa.

Nejméně dvě výstavy s oceněním min. VD, z toho jedna musí být klubová či speciální, pořádaná RK CZ nebo KCHLS se zadáním titulu CAC (nestačí oblastní klubová výstava).

Druhá výstava potřebná pro chovnost může být jakákoliv národní, mezinárodní, klubová, speciální, oblastní či oblastní klubová nebo krajská.

Doporučené

Doporučené zdravotní testy u chovných jedinců:

OCD – rentgenologické vyšetření ramen, RTG se vyhotoví na vaši žádost při snímkování DKK/DLK, ale je možné psa zrentgenovat na OCD ramen i samostatně. Oficiálně vyhodnotí po zaslání veterinářem na vaši žádost stejný lékař, který hodnotí DKK/DLK. Pro záznam do zdravotních záznamů jedince vyžadujeme oficiální certifikát o posouzení OCD od jednoho ze smluvních vyhodnocovatelů DKK/DLK/OCD pro Retriever klub.

Pravidelně jednou ročně oftalmologické (oční) vyšetření (PRA/CAT/RD); zjišťuje se výskyt očních defektů, vyšetřeni by měli být oba rodiče, týká se i jedinců, kteří jsou geneticky prcd-PRA clear – pro záznam do zdravotních údajů jedince vyžadujeme ECVO certifikát od specialisty oftalmologa. ECVO certifikát je platný 1 rok.

Vyšetření srdce (Pro záznam do zdravotních údajů jedince vyžadujeme certifikát od specialisty karidologa s využitím Doppler zobrazení a echokardiogramu. RTG nebo náslech s potvrzením od praktického veterináře srdeční vady, typické pro GR často neodhalí a proto není považován za průkazný.)

Doporučené genetické testy u chovných jedinců:

PRAprcd

GR_PRA1

GR_PRA2

DM (degenerativní myelopatie) – vyskytuje se u starších jedinců v době reprodukce je její přítomnost ve psím organismu typicky skryta

U očních onemocnění GR-PRA1, GR-PRA2 a PRAprcd je v případě, že jeden z rodičů má výsledek testů CARRIER (přenašeč) nutné, aby druhý z rodičů měl tento test negativní.

Je naprosto zásadní používat genetické testy správně!

Přenašeč (carrier) je především zdravé zvíře a díky genetickým testům je možné tyto přenašeče využívat v chovu bez rizika narození postiženého štěněte. Vyřazování přenašečů ve snaze mít „čisté vrhy“ naprosto zbytečně zmenšuje genofond plemene. Proto je důležité testovat nejen chovné psy, ale i feny a podle výsledků volit partnera, který bude co nejméně příbuzný, bude odpovídat typem, povahou a vhodně vyváží slabiny feny. Není dobrou vizitkou chovatele neinvestovat do testů fenky a následně vybrat plemeníka s pouze negativními výsledky.  Tato pohodlnost vede k neustálému zvyšování příbuznosti v českém chovu a majitelé chovných fen i psů tím připravují velmi složitou situaci generacím příštím. Je důležité si neustále uvědomovat, že na mnoho jiných nemocí genetické testy nejsou a právě jejich výskyt může díky nadměrnému využívání pořád stejných plemeníků dramaticky narůst.

Z chovu by naopak měla být vyřazena všechna zvířata, která trpí vážnějším onemocněním, bez ohledu na chovné podmínky nebo doporučené genetické testy. Mnoho onemocnění genetickým testem odhalit nejde a přesto jsou v našich plemenech hojně zastoupena. Jde například o epilepsii, srdeční vady, renální selhání a juvenilní renální dysplazii, ektopický ureter, snížená činnost štítné žlázy, metabolická a autoimunitní onemocnění, těžké alergie a kožní problémy, entropium, ektropium, OCD, oboustranná ruptura kolenních vazů, spondylóza, luxace patelly, karcinomy (osteosarkom, lymfom, hemangiosarkom, mastocytom, nádorová onemocění mléčných lišt a pod.) a další onemocnění, závažně ovlivňující zdraví a život psa.

Seznam laboratoří, nabízejících genetické testy:

Genomia (CZ),  http://www.genomia.cz (V laboratoři Genomia mají členové RK CZ 10% slevu)

Laboklin/Labogen (DE, pobočka v CZ),  http://www.labogen.cz 

Tilila Laboratories CZ,   www.tilialaboratories.cz

Jak uchovnit

 

Pokud chcete uchovnit psa či fenu prostřednictvím Retriever klubu CZ, je nutné být členem tohoto klubu. V případě, že členem nejste a nechcete se jím stát, kontaktujte poradce pro plemeno s žádostí, vysvětlí vám postup externí smlouvy včetně souvisejících příplatků. 

Přihlásit do klubu se můžete před uchovněním vyplněním online přihlášky (https://www.retriever-klub.cz/matrika)

Pokud jste členem, postupujte podle pokynů na stránce JAK UCHOVNIT

Poradce pro plemeno

KONTAKT PORADCE CHOVU Zlatý retriever:

Radka Stegurová
Studeněves 5, 27379 Tuřany u Slaného
Tel: +420 777 929 444
email: poradcechovu@rkcz.cz