KLZ (CACT) Podbrdský pohár

Organizátor: Mgr. Petra Bednářová e-mail: bednarova.p@email.cz, tel.č. 775 786 000,