KPZ (CACT) Kytín, Praha – západ

Organizátor: Markéta Špičková, e-mail: marketa.spickova@gmail.com, tel.č. 606 516 947

specifický symbol 5020200920