KVZPR (CACT) – Ostrava

Organizátor: Ing. Miluše Bartusková, Ph.D. e-mail: mila.bartuskova@seznam.cz, tel.č. 604 432 200

Zkoušky jsou plánovány jako dvoudenní 8. a 9. 10. 2022