KVZPR (CACT) Ostrava

Organizátor: Ing. Miluše Bartusková, Ph.D. e-mail: mila.bartuskova@seznam.cz, tel.č. 604 432 200

Zkoušky se pořádají jako dvoudenní ve dnech 2.-3.10.2021