OVVR Malešov

Organizátor: Radka Štencelová, e-mail: stencelovaR@seznam.cz, tel. č. 724 705 494

Propozice

Výsledky