Podbrdský pohár – KZVP (CACT), Rokycany

Organizátor: Mgr. Petra Bednářová e-mail: bednarova.p@email.cz, tel.č. 775 786 000

Výsledková listina KZVP PBP 2022

Celkové výsledky Poháru 2022

Sponzoři: