Working testy – Funny WT Chrudim „E“ OBSAZENO

Organizátor: Ing. Jana Jakubů, e-mail: janajakubu@gmail.com, tel: +420 722 941 294

Z důvodu organizačně legislativních došlo ke změně statusu working testů. Výsledky z těchto Funny working testů se nebudou zapisovat do průkazu původu, ostatní zůstává neměnné. Po ukončení disciplín bude probíhat debata s rozhodčími o práci týmů během disciplín a o working testech jako takových.

Propozice-FuWT-2023_CZ        Proposition-FuWT-2023

Výsledky:  WT_Chrudim_výsledky