Working testy – WT Ostrava „E“ – „S“

Organizátor: Ing. Jana Jakubů, e-mail: janajakubu@gmail.com, tel: +420 722 941 294

WT budou organizovány jako dvoudenní 12. – 13. 8. 2023.